Okruh č.2 - Planýrka

        Trasa začíná u nádraží ČD v Kořenově a měří 27 km. Vydáme-li se ve směru hodinových ručiček, tak pojedeme po značené páteřní cyklotrase č.22. V Dolním Kořenově je třeba dát pozor při přejezdu hlavního tahu Praha - Harrachov. Po přejezdu silnice sjedeme do údolí, kde stojí závod Cutisin. Zde se vyrábějí již desítky let umělá střívka. Pokračujeme dále a zhruba po 1 km budeme na křižovatce při vjezdu na Planýrka. Zde stojí za povšimnutí starý kamenný most přes řeku Jizeru. Z křižovatky jedeme dále po Planýrce, která kopíruje pod sebou tekoucí Jizeru. Po zhruba 6-ti km dojedeme do místa zvaného Havírna, které získalo tento název údajně podle toho, že v minulém století zdejší obyvatelé težili v okolních lesích načerno velmi nekvalitní hnědé uhlí. Z tohoto místa je vidět i část Krkonoš. Pokračujeme dále až na křižovatku, kde trasa č.22 uhýbá doleva a doprava pokračuje značená modrá cyklotrasa. Po modré dojedeme nejprve na křižovatku v Pasekách, odkud je možno pokračovat buď dále po modré nebo viz. podrobný popis okruhu č.1 do křížení s červenou a dále po ní. My pokračujeme po modré ke Krkonošskému muzeu v Pasekách, které stojí za shlédnutí. Od muzea pokračujeme na křižovatku "Bosna". Zde jsme v místě, kde se tento okruh ztotožňuje s okruhem č. 1 až po informační centrum v Kořenově - viz popis trasy okruhu č.1. Od infocentra se vydáme dále po červené cyklotrase. Po 200m míjíme Tesařovský kostelík, dominantu této části obce. Po trase budeme dále projíždět kolem chaty "Zvonice" a kolem "Lesní chaty" a od této se lesní cestou dostaneme zpět až do výchozího bodu u nádraží ČD. Cesta od infocentra v Kořenově až k nádraží ČD je v současné době sjízdná spíše pro horská kola a tudíž je možno objet tento úsek po silnici vedoucí z Kořenova na Horní Polubný, kde se spojíme s trasou č. 22 přicházející od Jizerky a pokračujeme dále k nádraží ČD.

  Mapu s vyznačenými okruhy najdete zde   (velikost souboru 240k)