KAPLE

     V centru obce stojí zdaleka viditelný symbol této oblasti - osmiboká tesařovská kaple s bělostnými zdmi, v noci nasvícená reflektory. Kaple byla postavena zdejšími evangelíky, kteří se předtím ke svým pobožnostem scházeli u blízké chaty Zvonice.
     Prostředky na stavbu získal pastor evangelické obce přednášením ve Slezku, a tak mohl být základní kámen položen roku 1909 a stavba svépomocí trvala evangelíkům necelé 4 měsíce. Horský hřbitov byl u kaple založen roku 1911, úřady jej však - bůh ví proč - dlouho nechtěly povolit. Roku 1913 však truhláři Ulmannovi zemřely dvě dcery a on je - povolení nepovolení - pochoval na hřbitově, a rakouská státní mašinérie tedy musela hřbitov legalizovat.

Více informací naleznete na www.jizerkyprovas.cz

Fotogalerie (klikněte na náhled fotografie)

Kliknutím fotografii zvětšíte ... Kliknutím fotografii zvětšíte ... Kliknutím fotografii zvětšíte ...