ŽELEZNIČNÍ MUZEUM KOŘENOV

     Ozubnicová trať Tanvald - Kořenov - Harrachov se v posledních letech stává vyhledávanou turistickou atrakcí regionu. Kromě několika mimořádných jízd s ozubnicovými lokomotivami za rok však veřejnost nemá možnost poznávat zvláštnosti tohoto unikátního technického díla. Naším cílem je tento stav postupně napravovat a "zubačku" populární formou představit široké veřejnosti. V nejbližší době bychom rádi zřídili v prostorách bývaleho kina železniční stanice Kořenov malé železniční muzeum.
     Expozice tohoto muzea by měla být z větší části zaměřena na ozubnicovou trať Tanvald - Kořenov, její pestrou, ale často pohnutou historii, zvláštnosti provozu a zde nasazovaná zajímavá vozidla. V menší míře by se věnovala okolním železničním tratím, včetně tratě Kořenov - Szklarska Poreba.
     V prostorách muzea bychom rádi umístili exponáty, které se váží k této unikátní trati. Základem výstavy měl být dopravní sál bývalého železničního učiliště. Bohužel mezi roky 1999 a 2002 z něho foto: Miloslav Řehořek (kořenovské nádraží) někdo větší a zajímavější část zařízení odcizil.
     Předpokládáme, že součástí muzea by byl menší sál (cca. pro 50 osob), ve kterém by se promítal film o ozubnicové trati Tanvald - Kořenov a okolí. V tomto sále by se měly konat i další tématické akce např. promítání diapozitivů, různé přenášky, besedy, debaty apod..
     Nabídka muzea by měla zahrnovat i prodej upomínkových předmětů, pohlednic a zřízeno by zde bylo i malé stylové občerstvení. Otevírací doba muzea by měla být v letní turistické sezóně denně, jinak o víkendech.
     Program muzea by měly rozšiřovat již zmíněné jízdy zvláštních osobních vlaků s ozubnicovými lokomotivami, jejichž počet bychom v budoucnosti rádi zvýšili.
     Železniční muzeum Kořenov by významnou měrou přispělo k popularizaci kulturní památky - zubnicové trati Tanvald - Kořenov - Harrachov i celého zdejšího regionu. Pro turisty a návštěvníky by znamenalo alternativu na trávení volného času při nepřízni počasí.
     Zřízení muzea si však vyžádá nemalé finanční náklady (nutné menší stavební úpravy uvnitř budovy, zařízení interiéru muzea apod.), na které nemá naše občanské sdružení dostatek finančních prostředků. Uvítáme proto Vaši případnou pomoc a podporu.

     návrat na úvodní stránku www.korenov.cz