ZASTUPITELSTVO

Starosta:

Luboš Marek

Místostarosta:

Stanislav Pelc

Předseda fin. výboru:

Mgr. Lenka Lipská

Předseda kont. výboru:     

Petr Kučera

Členové zastupitelstva:

Vlastimil Plecháč

Libor Masařík

Ladislav Rösler

Jaroslav Ševčík

Ondřej Duda