OBECNÍ VYHLÁŠKYVyhláška č.1/2016

   

Obecně závazná vyhláška, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru ...

Veřejná vyhláška

   

Oznámení o vydání Územního plánu Kořenov ...

Vyhláška č.2/2014

   

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění ...

Vyhláška č.1/2012

   

O zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území obce Kořenov

Vyhláška č.2/2012

   

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní ...

Vyhláška č.4/2011

   

O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vyhláška č.2/2011

   

Kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místním poplatku ze vstupného

Vyhláška č.2/2010

   

O místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

Vyhláška č.3/2010

   

O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vyhláška č.4/2010

   

O místním poplatku ze psů

Vyhláška č.5/2010

   

O místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Vyhláška č.6/2010

   

O místním poplatku z ubytovací kapacity

Vyhláška č.1/2009

   

K trvalému označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů na území obce Kořenov

Nařízení č.1/2009

   

O stanovení maximální ceny za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla v obci Kořenov

Vyhláška č.2/2008

   

Změna a doplnění vyhlášky obce Kořenov č. 01/2008 ...

Vyhláška č.1/2008

   

O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ...

Vyhláška č.2/2004

   

O zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství a veřejné zeleně a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů na území obce Kořenov