ÚZEMNÍ STUDIE P-Z31 POLUBNÝ01 - TEXTOVÁ ČÁST
Vyvěšeno: 30.9.2019

02 - SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
Vyvěšeno: 30.9.2019

03 - VÝŘEZ UP
Vyvěšeno: 30.9.2019

04 - VÝKRES MAJETKOPRAVNÍCH VZTAHŮ
Vyvěšeno: 30.9.2019

05 - SITUACE PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
Vyvěšeno: 30.9.2019

06 - VÝKRES ETAPIZACE
Vyvěšeno: 30.9.2019

07 - SITUACE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Vyvěšeno: 30.9.2019

08 - VÝKRES PODKLAD ORTOFOTO
Vyvěšeno: 30.9.2019