ÚŘEDNÍ DESKA

Povinně zveřejňované dokumenty dle z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění najdete zde

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (4.9.2019)
Vyvěšeno: 9.10.2019

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/23642/DZ/19, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
příloha
Vyvěšeno: 2.10.2019

Obecní úřad v Kořenově
ÚZEMNÍ STUDIE P-Z31 POLUBNÝ
Vyvěšeno: 30.9.2019

ČEZ, a.s. (formát pdf)
SEZNAM PLÁNOVANÝCH ODSTÁVEK OD 27.9.2019 ...
Vyvěšeno: 27.9.2019

ČEZ, a.s. (formát pdf)
SEZNAM PLÁNOVANÝCH ODSTÁVEK OD 3.10.2019 ...
Vyvěšeno: 25.9.2019

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHLAŠUJE ZÁMĚR ...
Vyvěšeno: 25.9.2019

ČEZ Distribuce, a.s. (formát pdf)
UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ ...
Vyvěšeno: 19.9.2019

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
příloha - situace
příloha - schéma
Vyvěšeno: 16.9.2019

ČEZ, a.s. (formát pdf)
SEZNAM PLÁNOVANÝCH ODSTÁVEK OD 16.9.2019 ...
Vyvěšeno: 16.9.2019

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 18/2019, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: RIEDLOVÁ Kateřina, Kořenov 776
Vyvěšeno: 16.9.2019

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
příloha
Vyvěšeno: 16.9.2019

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 17/2019, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: KAPLANOVÁ Zuzana, Kořenov 480
Vyvěšeno: 10.9.2019

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 16/2019, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: POHOŘALÝ David, Kořenov 912
Vyvěšeno: 10.9.2019

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 15/2019, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: TVRDÝ Jiří, Kořenov 9
Vyvěšeno: 10.9.2019

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 14/2019, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: HANKO Dušan, Kořenov 776
Vyvěšeno: 10.9.2019

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 13/2019, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ
Adresát: ŠTÁFEK Karel, Kořenov 605
Vyvěšeno: 10.9.2019

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 12/2019, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: OLEŠŇAN Martin, Kořenov 776
Vyvěšeno: 5.9.2019

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 11/2019, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: ČERMÁK Tomáš, Příchovice 159
Vyvěšeno: 5.9.2019

ČEZ, a.s. (formát pdf)
SEZNAM PLÁNOVANÝCH ODSTÁVEK OD 4.9.2019 ...
Vyvěšeno: 4.9.2019

Severočeské komunální služby s.r.o. (formát pdf)
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD (12.10.2019)
Vyvěšeno: 4.9.2019

Severočeské komunální služby s.r.o. (formát pdf)
SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU (5.10.2019)
Vyvěšeno: 4.9.2019

Ministerstvo zemědělství, Odbor HÚaOL (formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Vyvěšeno: 2.9.2019

Agentura ochr. přírody a krajiny ČR (formát pdf)
VEŘ. VYHLÁŠKA O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ S VELKÝM POČTEM ÚČASTNÍKŮ
Vyvěšeno: 2.9.2019

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/20356/DZ/19, formát pdf)
VV - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
- příloha
Vyvěšeno: 28.8.2019

ČEZ, a.s. (formát pdf)
SEZNAM PLÁNOVANÝCH ODSTÁVEK ...
Vyvěšeno: 14.8.2019

Krajský úřad Libereckého kraje, OŽPaZ (formát pdf)
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ ...
Vyvěšeno: 31.7.2019

ČEZ, a.s. (formát pdf)
SEZNAM PLÁNOVANÝCH ODSTÁVEK ...
Vyvěšeno: 24.7.2019

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHLAŠUJE ZÁMĚR NA PRODEJ POZEMKŮ ...
Vyvěšeno: 22.7.2019

Dražbyprost s.r.o., (č.j.: 88019)
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ...
Vyvěšeno: 15.7.2019

Dražbyprost s.r.o., (č.j.: 87019)
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ...
Vyvěšeno: 15.7.2019

ČEZ, a.s. (formát pdf)
ZRUŠENÍ PLÁNOVANÉHO PŘERUŠENÍ ...
Vyvěšeno: 15.7.2019

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 11.7.2019

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (26.6.2019)
Vyvěšeno: 11.7.2019

ČEZ, a.s. (formát pdf)
PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA ...
Vyvěšeno: 8.7.2019

ČEZ, a.s. (formát pdf)
PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA ...
Vyvěšeno: 17.6.2019

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 8/2019, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: OLEŠŇAN Martin, Kořenov 776
Vyvěšeno: 13.6.2019

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 9/2019, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: POHOŘALÝ David, Polubný 912
Vyvěšeno: 13.6.2019

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 10/2019, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: ČASÁROVÁ Helena, Hlavní 844, Smržovka
Vyvěšeno: 13.6.2019

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/09970/2019/DZ/La)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚP KOŘENOV ZA OBDOBÍ 6/2015-5/2019
Vyvěšeno: 12.6.2019

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
Návrh změny č. 1 Územního plánu Kořenov najdete zde
Vyvěšeno: 11.6.2019

ČEZ, a.s. (formát pdf)
PLÁNOVANÉ OMEZENÍ NEBO PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ...
Vyvěšeno: 10.6.2019

Mikroregion DSO Tanvaldsko (formát pdf)
NÁVRH Závěrečného účtu DSO Mikroregion Tanvaldsko za rok 2018
Hospodářský výsledek DSO MT za rok 2018
Rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha - 2018
Inventarizační zpráva DSO MT za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MT v roce 2018
Vyvěšeno: 7.6.2019

Krajský úřad Libereckého kraje, OŽPaZ (formát pdf)
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ ...
Vyvěšeno: 6.6.2019

Mikroregion DSO Tanvaldsko (formát pdf)
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ DSO MT v r. 2018
Vyvěšeno: 6.6.2019

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (15.5.2019)
Vyvěšeno: 4.6.2019

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 4.6.2019

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHL. ZÁMĚR NA PRONÁJEM POZEMKU ...
Vyvěšeno: 3.6.2019

Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, (č.j.: 099 EX 3455/05-27)
USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ...
Vyvěšeno: 28.5.2019

Krkonoše - svazek měst a obcí, Zámek 1, Vrchlabí (formát pdf)
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ZPRÁVA O PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ...
ROZVAHA SMO KRKONOŠE
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
Vyvěšeno: 24.5.2019

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 7/2019, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: DRÁBÍK KOLIBÁČ Josef, Polubný 705
Vyvěšeno: 22.5.2019

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 6/2019, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: DRÁBÍKOVÁ KOLIBÁČOVÁ Karin, Polubný 705
Vyvěšeno: 22.5.2019

ČEZ, a.s. (formát pdf)
PLÁNOVANÉ OMEZENÍ NEBO PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ...
Vyvěšeno: 22.5.2019

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/09970/2019/DZ/La)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Vyvěšeno: 20.5.2019

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHL. ZÁMĚR NA SMĚNU POZEMKU ...
Vyvěšeno: 17.5.2019

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kořenov
Zpráva o kontrole za rok 2018 ...
Příloha příspěvkové organizace ...
Výkaz zisku a ztráty ...
Rozvaha ...
Vyvěšeno: 16.5.2019

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
Závěrečný účet Obce Kořenov za rok 2018
Vyvěšeno: 16.5.2019

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
Účetní závěrka k 31.12.2018
Rozvaha ...
Příloha ...
Výkaz zisku a ztráty ...
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ...
Vyvěšeno: 16.5.2019

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
Rozpočtové opatření č. 2 ...
Vyvěšeno: 16.5.2019

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 ...
Vyvěšeno: 14.5.2019

Mikroregion Tanvaldsko (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ ...
Vyvěšeno: 13.5.2019

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Vyvěšeno: 7.5.2019

ČEZ, a.s. (formát pdf)
PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA ...
Vyvěšeno: 2.5.2019

ČEZ, a.s. (formát pdf)
SEZNAM PLÁNOVANÝCH ODSTÁVEK ...
Vyvěšeno: 25.4.2019

Finanční úřad pro Liberecký kraj (formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ...
Vyvěšeno: 25.4.2019

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (3.4.2019)
Vyvěšeno: 18.4.2019

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 18.4.2019

Soudní exekutor Mgr. Zuzana Sobíšková, (č.j.: 180 EX 5147/17-63)
USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ...
Vyvěšeno: 19.4.2019

Zdravotní ústav, Ústí n.L. (bez č.j., formát pdf)
KRÁCENÝ ROZBOR PITNÉ PODZEMNÍ VODY
INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY
Vyvěšeno: 17.4.2019

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
POSKYTNUTÍ INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ
VOLEBNÍ OKRSKY A ADRESY
Vyvěšeno: 9.4.2019

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V RÁMCI PROGRAMU PÉČE O VYBRANÉ POZEMKY OBCE KOŘENOV DLE SMĚRNICE Č. 1/2019  +   SMĚRNICE Č. 1/2019
Vyvěšeno: 5.4.2019

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/05468/2019/DZ/La)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Vyvěšeno: 3.4.2019

Severočeské komunální služby s.r.o. (formát pdf)
SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU (4.5.2019)
Vyvěšeno: 3.4.2019

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU
Vyvěšeno: 1.4.2019

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK CENY VODNÉHO A STOČNÉHO ZA ROK 2018
Vyvěšeno: 26.3.2019

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (č.j. SR/0150/US/2018-2, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBEDNÉ POVAHY ...
Vyvěšeno: 18.3.2019

Úřad pro zastupování státu VVM, (formát pdf)
SEZNAM NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÝCH VLASTNÍKŮ ...
příloha - *seznam (formát: xlsx)
*pokud máte problémy s otevřením přílohy, tak ji nejprve uložte do PC
a následně otevřete např. v programu Microsoft Excel ...
Vyvěšeno: 11.3.2019

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (21.2.2019)
Vyvěšeno: 8.3.2019

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (13.2.2019)
Vyvěšeno: 8.3.2019

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 8.3.2019

Mgr. Daniel Vlček, Exekutorský úřad Praha 7 (formát pdf)
DAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ...
Vyvěšeno: 6.3.2019

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHL. ZÁMĚR NA PRONÁJEM POZEMKU ...
Vyvěšeno: 6.3.2019

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 5/2019, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: NÁGL Martin, Kořenov 480
Vyvěšeno: 26.2.2019

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 4/2019, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: LINDA Martin, Kořenov 480
Vyvěšeno: 26.2.2019

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 3/2019, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: FANTA Michal, Kořenov 776
Vyvěšeno: 26.2.2019

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHL. ZÁMĚR NA PRODEJ POZEMKU ...
Vyvěšeno: 26.2.2019

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNÉ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 20.2.2019

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (19.12.2018)
Vyvěšeno: 4.2.2019

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 4.2.2019

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 2/2019, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: ŠŤÁVOVÁ Pavlína, Kořenov 480
Vyvěšeno: 30.1.2019

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHL. ZÁMĚR NA PRONÁJEM POZEMKU ...
Vyvěšeno: 24.1.2019

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 1/2019, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: ULLMANNOVÁ Iveta, Kořenov 480
Vyvěšeno: 21.1.2019

Finanční úřad Tanvald (formát pdf)
ROZŠÍŘENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN PRO PODÁNÍ ...
Vyvěšeno: 21.1.2019

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROKU 2019 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROK 2019 - ROZPIS
ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2017 - 2027
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4 - 2018
Vyvěšeno: 11.1.2019

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (č.j. SR/0150/US/2018, formát pdf)
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1
Vyvěšeno: 8.1.2019