ÚŘEDNÍ DESKAObecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (14.3.2018)
Vyvěšeno: 11.4.2018

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 11.4.2018

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 13/2018, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Tomáš Šipkovský, Kořenov 480
Vyvěšeno: 4.4.2018

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 12/2018, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Lenka Suchochlebová, Kořenov 480
Vyvěšeno: 4.4.2018

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 11/2018, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Krzysztof Walczak, Kořenov 602
Vyvěšeno: 4.4.2018

Severočeské komunální služby s.r.o. (formát pdf)
SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU (14.4.2018)
Vyvěšeno: 4.4.2018

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 10/2018, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Svatava Sukupová, Kořenov 480
Vyvěšeno: 28.3.2018

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHL. ZÁMĚR NA PRONÁJEM POZEMKU
Vyvěšeno: 26.03.2018

Zdravotní ústav (č.j.: bez, formát pdf)
INFORMATIVNÍ ROZBOR VODY - AKCE
Vyvěšeno: 26.3.2018

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 9/2018, formát pdf)
INFORMACE O VÝLUKÁCH SŽDC, S.O. NA ŽELEZ. TRATI Č. 036
Vyvěšeno: 26.3.2018

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 9/2018, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Roman Byron, Kořenov 602
Vyvěšeno: 19.3.2018

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 8/2018, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Dušan Hanko, Kořenov 776
Vyvěšeno: 19.3.2018

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 7/2018, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Tomáš Šipkovský, Kořenov 776
Vyvěšeno: 19.3.2018

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 6/2018, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Kateřina Riedlová, Kořenov 776
Vyvěšeno: 19.3.2018

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2019 – 2027 ...
Vyvěšeno: 15.3.2018

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 5/2018, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Michal Fanta, Kořenov 776
Vyvěšeno: 12.3.2018

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 4/2018, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: František Švarc, Kořenov 480
Vyvěšeno: 28.2.2018

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 3/2018, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Kristina Slavíková-Filipová, Kořenov 480
Vyvěšeno: 28.2.2018

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 1/2018, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Pavlína Šťávová, Kořenov 480
Vyvěšeno: 28.2.2018

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (7.2.2018)
Vyvěšeno: 28.2.2018

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 28.2.2018

Exekutorský úřad Brno-venkov, soudní exekutor JUDr. Petr Kocián
(č.j. 137 EX 24242/09-88)
USNESENÍ O NAŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ ...
Vyvěšeno: 27.2.2018

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/02720/2018/OD-SH/Fa/Nop)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
Vyvěšeno: 14.2.2018

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/02220/2018/OD-SH/Fa/Nop)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ
POVAHY ...

Vyvěšeno: 5.2.2018

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROKU 2018 - ROZPIS  +   ZÁVAZNÉ
UKAZATELE

Vyvěšeno: 26.1.2018

Obecní úřad v Kořenově (bez č.j., formát pdf)
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ROKU 2017 ...
Vyvěšeno: 26.1.2018

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/MěÚT/01331/2018/OD-SH/Fa/oop)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
Vyvěšeno: 24.1.2018

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 18.1.2018

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (20.12.2017)
Vyvěšeno: 18.1.2018

Úřad pro zastupování státu VVM, (formát pdf)
OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ ...
Vyvěšeno: 17.1.2018

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/15449/2017/OD-SH/Fa)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
Vyvěšeno: 17.1.2018

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
INFORMACE PRO VOLIČE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ DRUHÉHO
KOLA VOLBY PREZIDENTA

Vyvěšeno: 17.1.2018

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2019 AŽ 2021 ...
Vyvěšeno: 9.1.2018

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 DLE SU ...
Vyvěšeno: 9.1.2018

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2019
AŽ 2021 ...

Vyvěšeno: 9.1.2018

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 ...
Vyvěšeno: 9.1.2018

Státní pozemkový úřad (formát pdf)
OZNÁMENÍ O VYLOŽENÍ NÁVRHU ZMĚN MAP ...
Vyvěšeno: 12.12.2017

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (15.11.2017)
Vyvěšeno: 7.12.2017

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 7.12.2017

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/20408/2017/OD-SH/Fa/Nop)
OZNÁMENÍ VV - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
Vyvěšeno: 30.11.2017

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
ZRUŠENÍ MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ...
Vyvěšeno: 27.11.2017

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
POSKYTNUTÍ INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ
OBCE KOŘENOV

Vyvěšeno: 23.11.2017

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHLAŠUJE ZÁMĚR NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ
Vyvěšeno: 22.11.2017

Krkonoše - svazek měst a obcí (formát pdf)
NÁVRH ROZPOČTU 2018 SVAZKU KRKONOŠE ...
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU ...
Vyvěšeno: 20.11.2017

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/19376/2017/OD-SH/Fa/Nop)
OZNÁMENÍ VV - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
Vyvěšeno: 20.11.2017

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
NÁVRH ROZPISU ROZPOČTU 2018  +   ZÁVAZNÉ UKAZATELE
Vyvěšeno: 15.11.2017

KSSLK, České mládeže 632/32, Liberec VI (zn.: KSSLK/9050/2017)
UZAVŘENÍ SILNICE II. TŘÍDY EV.Č. 290 V ÚSEKU SMĚDAVA - SOUŠ ...
Vyvěšeno: 13.11.2017

Ministerstvo zemědělství, OHÚaOL (č.j.: 66595/2017-MZE-16212)
OZNÁMENÍ VV - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
Vyvěšeno: 8.11.2017

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ...
NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚP KOŘENOV ...
Vyvěšeno: 2.11.2017

Městský úřad Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/18454/2017/OD-SH/Fa)
OZNÁMENÍ VV - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
Vyvěšeno: 1.11.2017

Státní pozemkový úřad
NABÍDKA POZEMKŮ K PRONÁJMU
1) NABÍDKA POZEMKŮ
2) NABÍDKA POZEMKŮ
Vyvěšeno: 1.11.2017

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 26.10.2017

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (11.10.2017)
Vyvěšeno: 25.10.2017


SEZNAM PLÁNOVANÝCH ODSTÁVEK V OBDOBÍ OD 30.10.2017
Vyvěšeno: 16.10.2017

Obecní úřad Kořenov
ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU (formát: pdf)
Vyvěšeno: 6.10.2017

ČEZ Distribuce, a.s., (formát pdf)
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
DNE 13.11.2017 NALEZNETE POD TÍMTO ODKAZEM, A TO 20 DNŮ
PŘED UVEDENÝM TERMÍNEM.
Vyvěšeno: 5.10.2017

Mateřské a dětské centrum MAJÁK, z.s.
NABÍDKA PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY ...
Vyvěšeno: 4.10.2017

Městský úřad Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/16436/2017/OD-SH/Fa/Nop)
OZNÁMENÍ VV - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
Vyvěšeno: 2.10.2017

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/16228/2017/OD-SH/Fa/DZ)
OZNÁMENÍ VV - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
Vyvěšeno: 25.9.2017

Ministerstvo zemědělství, OHÚaOL (sp.zn.: 55197/2017-MZE-16212)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
Vyvěšeno: 19.9.2017

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 (bez č.j., formát pdf)
UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ ...
Vyvěšeno: 19.9.2017

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (6.9.2017)
Vyvěšeno: 14.9.2017

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/15449/2017/OD-SH/Fa)
OZNÁMENÍ VV - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
     - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
Vyvěšeno: 13.9.2017

Severočeské komunální služby s.r.o. (formát pdf)
SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU (7.10.2017)
Vyvěšeno: 13.9.2017

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/15449/2017/OD-SH/Fa)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
Vyvěšeno: 13.9.2017

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ...
Vyvěšeno: 11.9.2017

ČEZ Distribuce, a.s., (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Vyvěšeno: 8.9.2017

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/15036/2017/OD-SH/Fa/Oop)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
     - PŘÍLOHA (PLÁNEK)
Vyvěšeno: 8.9.2017

ČEZ Distribuce, a.s., (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Vyvěšeno: 8.9.2017

ČEZ Distribuce, a.s., (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Vyvěšeno: 6.9.2017

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
POSKYTNUTÍ INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ
OBCE KOŘENOV

Vyvěšeno: 4.9.2017

ČEZ Distribuce, a.s., (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Vyvěšeno: 30.8.2017

ČEZ Distribuce, a.s., (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Vyvěšeno: 30.8.2017

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 21.8.2017

Správa železniční dopravní cesty, s. o.
INFORMACE O VÝLUCE NA ŽELEZNIČNÍ TRATI Č. 036 LIBEREC
- TANVALD - SZKLARSKA POREBA GÓRNA
  +   VÝLUKOVÝ JÍZ. ŘÁD
Vyvěšeno: 21.8.2017

ČEZ Distribuce, a.s., (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Vyvěšeno: 21.8.2017

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 22/2017, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Pavlína Šťávová, Kořenov 480
Vyvěšeno: 16.8.2017

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/13240/2017/OD-SH/Fa/DZ)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
     - STANOVISKO PČR
Vyvěšeno: 7.8.2017

ČEZ Distribuce, a.s., (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Vyvěšeno: 31.7.2017

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (28.6.2017)
Vyvěšeno: 31.7.2017

Úřad pro zastupování státu VVM, (formát pdf)
OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ ...
Vyvěšeno: 24.7.2017

ČEZ Distribuce, a.s., (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Vyvěšeno: 24.7.2017

ČEZ Distribuce, a.s., (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Vyvěšeno: 21.7.2017

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/11970/2017/OD-SH/Fa/Nop)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
     - PLÁNEK PŘÍČNÝ PRÁH
Vyvěšeno: 18.7.2017

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/11960/2017/OD-SH/Fa/Nop)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
     - PLÁNEK ZAČÁTEK OBCE
Vyvěšeno: 18.7.2017

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHLAŠUJE ZÁMĚR NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ
Vyvěšeno: 18.7.2017

ČEZ Distribuce, a.s., (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Vyvěšeno: 17.7.2017

ČEZ Distribuce, a.s., (formát pdf)
1. OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
2. OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Vyvěšeno: 12.7.2017

Obecní úřad v Kořenově (bez č.j., formát pdf)
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2
Vyvěšeno: 11.7.2017

ČEZ Distribuce, a.s., (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Vyvěšeno: 11.7.2017

ČEZ Distribuce, a.s., (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Vyvěšeno: 11.7.2017

KORID LK, spol. s r.o., (formát pdf)
1. Z DŮVODU UZAVÍRKY MEZI HRABĚTICEMI A JOS. DOLEM BUDE OD
15. ČERVENCE NA LINCE 795 (JABLONEC N.NIS. - BEDŘICHOV - TANVALD
- KOŘENOV,JIZERKA) V PLATNOSTI VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD ...

2. VÍCE INFORMACÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ...
Vyvěšeno: 10.7.2017

ČEZ Distribuce, a.s., (formát pdf)
1. OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
2. OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Vyvěšeno: 4.7.2017

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA...
Vyvěšeno: 3.7.2017

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (24.5.2017)
Vyvěšeno: 26.6.2017

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 21/2017, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Martin Linda, Kořenov 480
Vyvěšeno: 21.6.2017

ČEZ Distribuce, a.s., (formát pdf)
1. OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
2. OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
3. OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Vyvěšeno: 19.6.2017

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 16.6.2017

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 20/2017, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Miroslav Olša, Kořenov 480
Vyvěšeno: 15.6.2017

ČEZ Distribuce, a.s., (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Vyvěšeno: 12.6.2017

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
1. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE
KOŘENOV ZA ROK 2016

2. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 2016
3. PŘÍLOHA-V062-201612KE01
4. ROZVAHA-V060-201612KE01
5. VÝKAZ FIN 2-12 M-V040-201612K01
6. ZPRÁVA O KONTROLE PO ZA ROK 2016
Vyvěšeno: 7.6.2017

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/09256/2017/DZ/Fa)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
Vyvěšeno: 26.5.2017

ČEZ Distribuce, a.s., (formát pdf)
1. OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
2. OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Vyvěšeno: 24.5.2017

ČEZ Distribuce, a.s., (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Vyvěšeno: 23.5.2017

ČEZ Distribuce, a.s., (formát pdf)
1. OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
2. OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
3. OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
4. OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Vyvěšeno: 18.5.2017

ČEZ Distribuce, a.s., (formát pdf)
1. OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
2. OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Vyvěšeno: 17.5.2017

Mikroregion DSO Tanvaldsko (formát pdf),
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016
Vyvěšeno: 15.5.2017

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (19.4.2017)
Vyvěšeno: 9.5.2017

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 9.5.2017

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/07656/2017/OD-SH/Fa/Oop)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
Vyvěšeno: 9.5.2017

Obecní úřad v Kořenově (bez č.j., formát pdf)
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ROKU 2017
Vyvěšeno: 4.5.2017

ČEZ Distribuce, a.s., (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Vyvěšeno: 25.4.2017

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 18/2017, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ
Adresát: Petra Faltýnová, nábr.kpr.Jaroše 1000/7, Praha 7
Vyvěšeno: 24.4.2017

ČEZ Distribuce, a.s., (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY č. 1
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY č. 2
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY č. 3
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY č. 4
Vyvěšeno: 20.4.2017

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 17/2017, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Petra Faltýnová, nábr.kpr.Jaroše 1000/7, Praha 7
Vyvěšeno: 20.4.2017

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 16/2017, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Radka Kakrdová, Jizerka 45
Vyvěšeno: 19.4.2017

Severočeské komunální služby s.r.o. (formát pdf)
SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU (22.4.2017)
Vyvěšeno: 18.4.2017

Obecní úřad Kořenov (bez č.j., formát doc)
JARNÍ ÚKLID ...
Vyvěšeno: 13.4.2017

Krajský úřad Libereckého kraje, OŽPaZ (formát pdf)
VÝZVA K PODÁNÍ PŘIPOMÍNEK + NÁVRH OPATŘENÍ ...
Vyvěšeno: 10.4.2017

Obec Zlatá Olešnice (formát pdf)
VEŘEJNÁ VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ ZÁJEMCŮ
Vyvěšeno: 3.4.2017

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (15.3.2017)
Vyvěšeno: 3.4.2017

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 3.4.2017

Zdravotní ústav, pracoviště Liberec (formát: doc)
AKCE - KRÁCENÝ ROZBOR PITNÉ VODY
AKCE - INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY
Vyvěšeno: 27.3.2017

Krkonoše - svazek měst a obcí (formát doc)
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ ROZPOČT. HOSPODAŘENÍ
Vyvěšeno: 22.3.2017

Správa železniční dopravní cesty, s. o.
INFORMACE O DENNÍCH VÝLUKÁCH NA ŽELEZNIČNÍ TRATI Č. 036
LIBEREC - HARRACHOV - SZKLARSKA POREBA GÓRNA
  +   VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD
Vyvěšeno: 20.3.2017

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 15/2017, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Krysztof Walczak, Kořenov 602
Vyvěšeno: 20.3.2017

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 14/2017, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Dušan Hanko, Kořenov 776
Vyvěšeno: 20.3.2017

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 13/2017, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ
Adresát: Kateřina Riedlová, Kořenov 776
Vyvěšeno: 20.3.2017

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 11/2017, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Strnad Pavel, Kořenov 137
Vyvěšeno: 15.3.2017

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 11/2017, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ
Adresát: Kocourek Petr, Kořenov 605
Vyvěšeno: 13.3.2017

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 10/2017, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ
Adresát: Škoda Michal, Polubný 890
Vyvěšeno: 13.3.2017

Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 9, Praha 8 (č.j.: ZÚ-01058/2017-13600)
OZNÁMENÍ O VÝKONU TOPOGR. PRACÍ PRO AKTUALIZACI ...
Vyvěšeno: 13.3.2017

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROKU 2017  +   ZÁVAZNÉ UKAZATELE
Vyvěšeno: 8.3.2017

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/03754/2017/OD-SH/Fa/Nop)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
Vyvěšeno: 8.3.2017

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/03748/2017/OD-SH/Fa/Nop)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
Vyvěšeno: 8.3.2017

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/02849/2017/OD-SH/To)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
Vyvěšeno: 1.3.2017

Krajský úřad Libereckého kraje, OKH (č.j.: bez, formát doc)
TZ - LIBERECKÝ KRAJ ROZDÁ VE DRUHÉM KOLE KOTLÍKOVÝCH
DOTACÍ ...

Vyvěšeno: 1.3.2017

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 7/2017, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Sukupová Svatava, Kořenov 480
Vyvěšeno: 28.2.2017

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 6/2017, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Slavíková Filipová Kristina, Kořenov 480
Vyvěšeno: 28.2.2017

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 5/2017, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ
Adresát: Ulbrich Jiří, Kořenov 480
Vyvěšeno: 27.2.2017

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 3/2017, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ
Adresát: Nágl Martin, Kořenov 480
Vyvěšeno: 22.2.2017

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 2/2017, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ
Adresát: Švarc František, Kořenov 480
Vyvěšeno: 22.2.2017

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 1/2017, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ
Adresát: Slavíková Filipová Kristina, Kořenov 480
Vyvěšeno: 22.2.2017

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (8.2.2017)
Vyvěšeno: 21.2.2017

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 21.2.2017

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 24.1.2017

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (21.12.2016)
Vyvěšeno: 24.1.2017

Finanční úřad Tanvald (formát pdf)
ROZŠÍŘENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN PRO PODÁNÍ DP ...
Vyvěšeno: 20.1.2017

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO DARU ZA ROK 2016
ŽÁDOST O FINANČNÍ DAR NA ROK 2017
Vyvěšeno: 9.1.2017

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁMĚR OBCE NA NÁJEM NEMOVITOSTI ...
Vyvěšeno: 22.12.2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Hradec Králové, ...
OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ ...
Vyvěšeno: 21.12.2016

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ...
Vyvěšeno: 20.12.2016

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŘENOV ...
Vyvěšeno: 20.12.2016

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 20/2016, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ
Adresát: Walczak Krysztof, Kořenov 602
Vyvěšeno: 20.12.2016

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 19/2016, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ
Adresát: Šipkovský Tomáš, Kořenov 480
Vyvěšeno: 20.12.2016

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 18/2016, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ
Adresát: Suchochlebová Lenka, Kořenov 480
Vyvěšeno: 20.12.2016

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 17/2016, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ
Adresát: Riedlová Kateřina, Kořenov 776
Vyvěšeno: 20.12.2016

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 8.12.2016

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (16.11.2016)
Vyvěšeno: 7.12.2016

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2017 ...
Vyvěšeno: 29.11.2016

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
PRODEJ OBECNÍHO MAJETKU ...
Vyvěšeno: 28.11.2016

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
VYHLÁŠKA Č. 1/2016, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU ...
Vyvěšeno: 23.11.2016

Honební společenstvo Velké Hamry, Haratice 12 (formát pdf)
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU ...
Vyvěšeno: 16.11.2016

Mikroregion Tanvaldsko (formát pdf)
NÁVRH ROZPOČTU MIKROREGIOMU TANVALDSKO NA ROK 2017
PŘÍSPĚVKY 2017
Vyvěšeno: 11.11.2016

Krkonoše - svazek měst a obcí (formát pdf)
NÁVRH ROZPOČTU SVAZKU KRKONOŠE
PŘÍLOHA K NÁVRHU ROZPOČTU PRO ROK 2017
Vyvěšeno: 11.11.2016

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (12.10.2016)
Vyvěšeno: 2.11.2016

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 2.11.2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Hradec Králové, ...
OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Č. HSM/178/2016 ...
Vyvěšeno: 26.10.2016

Město Harrachov čp. 150, 512 46 Harrachov (formát pdf)
OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Č. HSM/168/2016 ...
Vyvěšeno: 18.10.2016

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/17708/2016/OD-SH/Fa)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
Vyvěšeno: 4.10.2016

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ...
Vyvěšeno: 29.9.2016

Obecní úřad Kořenov (bez č.j., formát doc)
PODZIMNÍ ÚKLID - SBĚR A LIKVIDACE BĚŽNÉHO DOMOVNÍHO ...
Vyvěšeno: 26.9.2016

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA ...
Vyvěšeno: 16.09.2016

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (31.8.2016)
Vyvěšeno: 14.9.2016

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 14.9.2016

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 (bez č.j., formát pdf)
UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ ...
Vyvěšeno: 7.9.2015

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/11935/2016/OD-SH/To)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
mapa
Vyvěšeno: 7.9.2016

Město Harrachov čp. 150, 512 46 Harrachov (formát pdf)
OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Č. HSM/116/2016 ...
Vyvěšeno: 23.8.2016

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 13/2016, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ
Adresát: Martina Piksová, roč. 1972, U Půjčovny 953/4, 110 00 Praha
Vyvěšeno: 18.8.2016

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/08812/OD-SH/Fa)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
Vyvěšeno: 17.8.2016

MEZINÁRODNÍ DEN IZS - POZVÁNKA
Vyvěšeno: 15.8.2016

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 8/2016, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ
Adresát: Roman Byron, Kořenov 602
Vyvěšeno: 10.8.2016

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHLAŠUJE ZÁMĚR NA PRODEJ POZEMKU ...
Vyvěšeno: 4.8.2016

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (29.6.2016)
Vyvěšeno: 3.8.2016

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 3.8.2016

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHLAŠUJE ZÁMĚR NA PRODEJ A SMĚNU ...
Vyvěšeno: 21.12.2015

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 8/2016, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ
Adresát: KAPLANOVÁ Zuzana, Kořenov 480
Vyvěšeno: 28.7.2016

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 10/2016, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ
Adresát: OLŠA Miroslav, Kořenov 480
Vyvěšeno: 28.7.2016

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 11/2016, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ
Adresát: SUKUPOVÁ Svatava, Kořenov 480
Vyvěšeno: 28.7.2016

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (formát pdf)
NOVÉ NAŘÍZENÍ LIBERECKÉHO KRAJE ...
Vyvěšeno: 28.7.2016

Severočeské komunální služby s.r.o. (formát pdf)
SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU (8.10.2016)
Vyvěšeno: 21.7.2016

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (sp.zn.: MěÚT/11935/2016/OD-SH/tO)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - NÁVRH ...
Vyvěšeno: 14.7.2016

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (sp.zn.: MěÚT/08813/2016/OD-SH/Fa)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ ...
Vyvěšeno: 11.7.2016

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (sp.zn.: MěÚT/08811/2016/OD-SH/Fa)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ ...
Vyvěšeno: 11.7.2016

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ...
Vyvěšeno: 28.6.2016

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (sp.zn.: MěÚT/08812/2016/OD-SH/Fa)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - NÁVRH OPATŘENÍ ...
Vyvěšeno: 22.6.2016

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PRO VODNÉ ...
Vyvěšeno: 21.6.2016

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (18.5.2016)
Vyvěšeno: 20.5.2016

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 20.6.2016

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly (č.j.: LK-0083/15/Vrb, pdf)
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Vyvěšeno: 9.6.2016

Obec Kořenov, Kořenov 480 (formát pdf)
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE 2015 ...
Vyvěšeno: 9.6.2016

Obec Kořenov, Kořenov 480 (formát pdf)
ZPRÁVA O KONTROLE ZŠ a MŠ ...
Vyvěšeno: 9.6.2016

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ...
Vyvěšeno: 9.6.2016

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ...
Vyvěšeno: 1.6.2016

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ...
Vyvěšeno: 31.5.2016

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ...
Vyvěšeno: 24.5.2016

Krkonoše - svazek měst a obcí, Zámek 1, Vrchlabí (formát pdf)
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 SVAZKU KRKONOŠE
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ...
Vyvěšeno: 20.5.2015

Ministerstvo vnitra ČR (formát pdf)
JAK JE TO S CESTOVNÍMI DOKLADY PRO DĚTI ...
Vyvěšeno: 18.5.2016

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (sp.zn.: MěÚT/08813/2016/OD-SH/Fa)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
Vyvěšeno: 13.5.2016

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (sp.zn.: MěÚT/08811/2016/OD-SH/Fa)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
Vyvěšeno: 13.5.2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (formát pdf)
OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ ...
Vyvěšeno: 12.5.2016

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (sp.zn.: MěÚT/06502/2016/OD-SH/Fa)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
Vyvěšeno: 10.5.2016

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
JARNÍ ÚKLID ...
Vyvěšeno: 2.5.2016

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (13.4.2016)
Vyvěšeno: 2.5.2016

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 2.5.2016

Mikroregion DSO Tanvaldsko (formát pdf),
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
ČERPÁNÍ ROZPOČTU MIKROREGIONU TANVALDSKO
Vyvěšeno: 2.5.2016

Krajský úřad Libereckého kraje, OŽPaZ (č.j. KULK34825/2016, formát pdf)
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
Vyvěšeno: 2.5.2016

Finanční úřad pro Liberecký kraj, (č.j. 755131/16/2600-11460-501472, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ ...
INFORMAČNÍ LETÁK PRO POPLATNÍKY ...
INFORMAČNÍ LETÁK PRO POPLATNÍKY 2 ...
Vyvěšeno: 27.4.2016

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 7/2016, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ
Adresát: ŠŤÁVOVÁ Pavlína, Kořenov 480
Vyvěšeno: 13.4.2016

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 6/2016, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ
Adresát: Švarc František, Kořenov 480
Vyvěšeno: 30.3.2016

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 5/2016, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Rašek Michal, Labutí 387, Zdiměřice
Vyvěšeno: 30.3.2016

Zdravotní ústav (formát pdf)
AKCE - INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY ...
Vyvěšeno: 17.3.2016

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (9.3.2016)
Vyvěšeno: 17.3.2016

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 17.3.2016

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor ŽP a Z (sp.zn. KULK 18400/2016, pdf)
VÝZVA K PODÁNÍ PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ...
Vyvěšeno: 16.3.20160

Exekutorský úřad Praha-východ, soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal
(č.j. 081 EX 10004/07-284)

Usnesení o nařízení dražebního jednání ...
Oprávněný: Český inkasní kapitál, a.s., Václavské nám. 808, Praha 1
Povinný: Zuzana Kaplanová, nar. 1982, Kořenov 827
Vyvěšeno: 14.3.2016

Severočeské komunální služby s.r.o. (formát pdf)
SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU ...
Vyvěšeno: 3.3.2016

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 24.2.2016

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (3.2.2016)
Vyvěšeno: 24.2.2016

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238 (Horní Tanvald, formát pdf)
ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ...
Vyvěšeno: 18.2.2016

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 27.1.2016

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (16.12.2015)
Vyvěšeno: 22.1.2016

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 2/2016, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Strnad Pavel, Kořenov 137
Vyvěšeno: 20.1.2016

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 2/2016, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Slavíková Filipová Kristina, Kořenov 480
Vyvěšeno: 18.1.2016

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 2/2016, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Náglová Jana, Kořenov 480
Vyvěšeno: 18.1.2016

Ministerstvo zemědělství
NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE ...
Vyvěšeno: 18.1.2016

Ministerstvo zemědělství
NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ ODRY ...
Vyvěšeno: 18.1.2016

Ministerstvo zemědělství
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
Vyvěšeno: 18.1.2016

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHLAŠUJE ZÁMĚR NA NÁJEM ČÁSTI POZEMKŮ ...
Vyvěšeno: 22.12.2015

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHLAŠUJE ZÁMĚR NA PRODEJ POZEMKU ...
Vyvěšeno: 21.12.2015

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 29/2015, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ
Adresát: Berkiová Věra, Kořenov 602
Vyvěšeno: 17.12.2015

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/17959/2015/DZ)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
Vyvěšeno: 2.12.2015

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA...
Vyvěšeno: 1.12.2015

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHLAŠUJE ZÁMĚR NA PRODEJ POZEMKU ...
Vyvěšeno: 30.11.2015

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (formát pdf)
VÝZVA VLASTNÍKŮM NEMOVITOSTÍ A DALŠÍM OPRÁVNĚNÝM ...
Vyvěšeno: 30.11.2015

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 27.11.2015

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (11.11.2015)
Vyvěšeno: 26.11.2015

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2016 ...
Vyvěšeno: 24.11.2015

INFORMACE PRO OBČANY ...
Vyvěšeno: 23.11.2015

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 28/2015, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Miková Marcela, roč. 1985, Větrná 558, Tanvald
Vyvěšeno: 23.11.2015

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
VYHLÁŠKA Č. 1/2015, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU ...
Vyvěšeno: 19.11.2015

Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí (formát pdf)
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 2/2015
Vyvěšeno: 19.11.2015

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32, 466 06 Liberec 6

NA ZÁKLADĚ PŘEDPOVĚDI (ČHMU ÚSTÍ NAD LABEM) ...
Vyvěšeno: 18.11.2015

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU ...
Vyvěšeno: 13.11.2015

Krkonoše - svazek měst a obcí (formát pdf)
NÁVRH ROZPOČTU SVAZKU KRKONOŠE
PŘÍLOHA K NÁVRHU ROZPOČTU PRO ROK 2016

Vyvěšeno: 2.11.2015

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY  +   MAPA
Vyvěšeno: 26.10.2015

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 27/2015, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Kováčík Milan, roč. 1957, Kořenov 480
Vyvěšeno: 23.10.2015

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 25/2015, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Slavíková-Filipová Kristina, roč. 1974, Kořenov 480
Vyvěšeno: 23.10.2015

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 26/2015, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Náglová Jana, roč. 1966, Kořenov 480
Vyvěšeno: 23.10.2015

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 23.10.2015

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (7.10.2015)
Vyvěšeno: 21.10.2015

KOTLÍKOVÉ DOTACE V LIBERECKÉM KRAJI ...
Vyvěšeno: 21.10.2015

LETÁK K VÝMĚNĚ PRŮKAZŮ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ...
Vyvěšeno: 19.10.2015

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHLAŠUJE ZÁMĚR NA SMĚNU POZEMKŮ ...
Vyvěšeno: 14.10.2015

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY  +   MAPA
Vyvěšeno: 13.10.2015

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY  +   MAPA
Vyvěšeno: 12.10.2015

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY  +   MAPA
Vyvěšeno: 6.10.2015

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (2.9.2015)
Vyvěšeno: 1.10.2015

NAVRHOVAVANÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
Vyvěšeno: 23.9.2015

VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD    |     INFORMACE PRO OBČANY
Vyvěšeno: 22.9.2015

JÍZDNÍ ŘÁD: HARRACHOV FIT FUN - KOŘENOV
Vyvěšeno: 22.9.2015

Město Harrachov čp. 150, 512 46 Harrachov (formát doc)
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA FUNKCI "VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY
BUDOV A MAJETKU" MĚSTA HARRACHOV ...
Vyvěšeno: 22.9.2015

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHLAŠUJE ZÁMĚR NA SMĚNU A PRODEJ
POZEMKŮ ...
Vyvěšeno: 17.9.2015

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 17.9.2015

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 (bez č.j., formát pdf)
UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ ...
Vyvěšeno: 10.9.2015

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor ÚP a SŘ (sp.zn. OÚPSŘ 248/2015 OÚP, pdf)
VV - OZNÁMENÍ ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU AKTUALIZACE Č. 1 ZÁSAD ...
Vyvěšeno: 9.9.2015

ZKONTROLUJTE SI PLATNOST SVÉHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU ...
Vyvěšeno: 31.8.2015

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ HASIČSKÉHO VOZU ...
Vyvěšeno: 25.8.2015

VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD    |     INFORMACE PRO OBČANY
Vyvěšeno: 24.8.2015

Severočeské komunální služby s.r.o. (formát pdf)
SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU ...
Vyvěšeno: 20.8.2015

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje (formát pdf)
ROZHODNUTÍ HEJTMANA LIBERECKÉHO KRAJE Č. 2/2015 ...
Vyvěšeno: 19.8.2015

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ...
Vyvěšeno: 19.8.2015

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje (formát pdf)
ROZHODNUTÍ HEJTMANA LIBERECKÉHO KRAJE Č. 1/2015 ...
Vyvěšeno: 11.8.2015

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 30.7.2015

Ministerstvo životního prostředí
VEŘEJNÁ VYLÁŠKA - ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ...
- NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
- PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ
Vyvěšeno: 21.7.2015

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHLAŠUJE ZÁMĚR NA PRODEJ POZEMKU ...
Vyvěšeno: 21.7.2015

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (24.6.2015)
Vyvěšeno: 21.7.2015

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 23/2015, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Kristýna Koucká, roč. 1996, Kořenov 864
Vyvěšeno: 13.7.2015

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 20/2015, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Radmila Koucká, Kořenov 864
Vyvěšeno: 13.7.2015

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 21/2015, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Zuzana Kaplanová, roč. 1982, Kořenov 827
Vyvěšeno: 13.7.2015

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 22/2015, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Nikola Koucká, roč. 1993, Kořenov 864
Vyvěšeno: 13.7.2015

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHLAŠUJE ZÁMĚR NA PRODEJ A SMĚNU POZEMKŮ ...
Vyvěšeno: 9.7.2015

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 19/2015, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Martin Nágl, roč. 1970, Kořenov 659
Vyvěšeno: 1.7.2015

Obecní úřad Kořenov
NÁLEZ: 17 MINCÍ ZE ŽLUTÉHO KOVU ...
Vyvěšeno: 24.6.2015

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ...
Vyvěšeno: 23.6.2015

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 17/2015, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Jiří Ulbrich, roč. 1979, Kořenov 480
Vyvěšeno: 23.6.2015

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 18/2015, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Svatava Sukupová, roč. 1961, Kořenov 480
Vyvěšeno: 23.6.2015

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA...
Vyvěšeno: 22.6.2015

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ...
Vyvěšeno: 22.6.2015

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 15/2015, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Luboš Novák, roč. 1970, Kořenov 480
Vyvěšeno: 17.6.2015

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 14/2015, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Miroslav Olša, roč. 1951, Kořenov 480
Vyvěšeno: 17.6.2015

Státního pozemkový úřad
NABÍDKA POZEMKŮ K PŘEVODU

- NABÍDKA POZEMKŮ
Vyvěšeno: 27.1.2015

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 10.6.2015

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŘENOV...
Vyvěšeno: 10.6.2015

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (27.5.2015)
Vyvěšeno: 9.6.2015

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ...
Vyvěšeno: 8.6.2015

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ...
Vyvěšeno: 8.6.2015

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŘENOV...
Vyvěšeno: 8.6.2015

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly (č.j.: LK-0083/14/Vrb, pdf)
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014
Vyvěšeno: 2.6.2015

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHLAŠUJE ZÁMĚR NA PRODEJ POZEMKU ...
Vyvěšeno: 1.6.2015

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ...
Vyvěšeno: 26.5.2015

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ...
Vyvěšeno: 26.5.2015

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 19.5.2015

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 13/2015, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Vladimír Soukup, Kořenov 37
Vyvěšeno: 18.5.2015

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 12/2015, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ
Adresát: Slavíková Filipová Kristina, Kořenov 480
Vyvěšeno: 15.5.2015

INFORMACE PRO OBČANY:
Z DŮVODU UZAVÍRKY UL. VÍTĚZNÁ V TANVALDU (ŠUMBURK NAD
DESNOU) V TERMÍNU OD 18.5. DO CCA 18.6. DOJDE K
NÁSLEDUJÍCÍM OPATŘENÍM V RÁMCI PRAVIDELNÉ LINKOVÉ
DOPRAVY ...

Vyvěšeno: 14.5.2015

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 11/2015, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Tomáš Šipkovský, Kořenov 480
Vyvěšeno: 11.5.2015

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 10/2015, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Lenka Suchochlebová, Kořenov 480
Vyvěšeno: 11.5.2015

Krkonoše - svazek měst a obcí, Zámek 1, Vrchlabí (formát pdf)
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2014 SVAZKU KRKONOŠE
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ...
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2014 ...
ROZVAHA 2014 ...
PŘÍLOHA 2014 ...
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
Vyvěšeno: 7.5.2015

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (22.4.2015)
Vyvěšeno: 6.5.2015

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHLAŠUJE ZÁMĚR NA PRODEJ A PRONÁJEM
POZEMKŮ ...
Vyvěšeno: 30.4.2015

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 9/2015, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresáti: Martin Mašek, roč. 1979, Kořenov 882
Vyvěšeno: 29.4.2015

Finanční úřad pro Liberecký kraj, (č.j. 756569/15/2600-11460-501472, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ...
INFORMAČNÍ LETÁK PRO POPLATNÍKY ...
Vyvěšeno: 29.4.2015

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 8/2015, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresáti: Kristina Daňková, roč. 1997, Kořenov 480
Vyvěšeno: 28.4.2015

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 7/2015, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresáti: Jana Náglová, roč. 1966, Kořenov 480
Vyvěšeno: 28.4.2015

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 5/2015, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresáti: Petr Vítek, Polubný 912
Vyvěšeno: 21.4.2015

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 6/2015, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresáti: Luděk Soukup, Dolní Rokytnice 190
Vyvěšeno: 21.4.2015

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 4/2015, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresáti: Michal Škoda, Polubný čp. 890
Vyvěšeno: 15.4.2015

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 14.4.2015

Severočeské komunální služby s.r.o. (formát pdf)
ÚPRAVA PROVOZU V ZASTÁVCE HARRACHOV, NOVÝ SVĚT, NA MÝTĚ U STANOVIŠŤ SMĚREM OD/DO ROKYTNICE NAD JIZEROU Z DŮVODU REKONSTRUKCE SILNICE I/14 ...
Vyvěšeno: 9.4.2015

Severočeské komunální služby s.r.o. (formát pdf)
SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU ...
Vyvěšeno: 8.4.2015

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
JARNÍ ÚKLID ...
Vyvěšeno: 8.4.2015

Ministerstvo zemědělství, Odbor vodohosp. politiky a protipovod. opatření
(sp.zn. 18198/2015-MZE-15120)
OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Návrh opatření obecné povahy:     Odra | Labe | Dunaj
Vyvěšeno: 7.4.2015

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (11.3.2015)
Vyvěšeno: 31.3.2015

Mikroregion Tanvaldsko (formát pdf),
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Vyvěšeno: 31.3.2015

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHLAŠUJE ZÁMĚR NA SMĚNU POZEMKU ...
Vyvěšeno: 19.3.2015

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/03836/2015/DZ)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
Vyvěšeno: 9.3.2015

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 4.3.2015

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY...
Vyvěšeno: 3.3.2015

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (4.2.2015)
Vyvěšeno: 2.3.2015

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHLAŠUJE ZÁMĚR NA PRODEJ A PŘEVOD
POZEMKŮ ...
Vyvěšeno: 11.2.2015

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
VÝZVA - PROSBA O POMOC S FINANCOVÁNÍM NÁKUPU NOVÉHO
POŽÁRNÍHO VOZIDLA ...
Vyvěšeno: 28.1.2015

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PŘEVODU
1) NABÍDKA POZEMKŮ
2) NABÍDKA POZEMKŮ
Vyvěšeno: 27.1.2015

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 19.1.2015

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (17.12.2014)
Vyvěšeno: 14.1.2015

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 (sp.zn.: 90993/ENV/14)
OZNÁMENÍ KONCEPCE PLÁNU PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK V POVODÍ ODRY
Vyvěšeno: 13.1.2015

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 3/2015, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Berkiová Věra, Kořenov 602
Vyvěšeno: 12.1.2015

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (sp.zn.: MěÚT/16868/2014/SÚaŽP)
1. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
2. PODKLADOVÁ MAPA
Vyvěšeno: 12.1.2015

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (sp.zn.: MěÚT/16857/2014/SÚaŽP)
1. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
2. PODKLADOVÁ MAPA
Vyvěšeno: 12.1.2015

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 2/2015, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Suchochlebová Lenka, Kořenov 480
Vyvěšeno: 12.1.2015

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 1/2015, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Šipkovský Tomáš, Kořenov 480
Vyvěšeno: 12.1.2015

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 (č.j.: 180/ENV/15)
ZAHÁJENÍ ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ KE KONCEPCI „PLÁN PRO
ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK V POVODÍ LABE"
Vyvěšeno: 9.1.2015

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: OUKor-0005/2015, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉHO VP ...
Vyvěšeno: 6.1.2015

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 (č.j.: 88436/ENV/14)
POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ... (Labe)
Vyvěšeno: 5.1.2015

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHLAŠUJE ZÁMĚR NA SMĚNU A PRONÁJEM POZEMKŮ ...
Vyvěšeno: 5.1.2015

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 (č.j.: 88981/ENV/14)
POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ... (Odra)
Vyvěšeno: 5.1.2015

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
VYHLÁŠKA Č. 2/2014 - OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,
O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ ...
Vyvěšeno: 23.12.2014

Ministerstvo dopravy (formát pdf)
OD 1.LEDNA 2015 DOCHÁZÍ K VÝRAZNÝM ZMĚNÁM PŘI REGISTRACI
VOZIDEL ...
Vyvěšeno: 22.12.2014

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 11/2014, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: ŠTUKO - družstvo um. výroby, OČ: 00027715, Fibichova 2, Praha 3
Vyvěšeno: 18.12.2014

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 9/2014, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresát: Tomáš Uher, Jungmannova 747/28, Praha 1
Vyvěšeno: 17.12.2014

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/18877 a 16857/2014/SÚaŽP)
1. NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (24.11.2014)
2. NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (2.12.2014)
Vyvěšeno: 17.12.2014

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 8/2014, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresáti: Vladimír Soukup, Kořenov čp. 37
Vyvěšeno: 10.12.2014

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 9/2014, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
Adresáti: Michal Škoda, Polubný čp. 890
Vyvěšeno: 10.12.2014

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 9.12.2014

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (19.11.2014)
Vyvěšeno: 8.12.2014

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/16868 a 20348/2014/SÚaŽP)
1. OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
2. MAPA S VYZNAČENÍM OCHRANNÉHO PÁSMA
Vyvěšeno: 6.12.2014

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2015 ...
Vyvěšeno: 27.11.2014

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHLAŠUJE ZÁMĚR NA PRODEJ, SMĚNU A ...
Vyvěšeno: 27.11.2014

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ...
Vyvěšeno: 25.11.2014

Mikroregion Tanvaldsko (formát pdf)
NÁVRH ROZPOČTU MIKROREGIOMU TANVALDSKO NA ROK 2015
Vyvěšeno: 24.11.2014

Správa CHKO Jizerské hory (č.j.: SR/0919/JH/2014 - 1)
1. ŽÁDOST O PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZMĚNY STÁVAJÍCÍ ...
2. NÁVRH EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY ...
Vyvěšeno: 19.11.2014

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 12.11.2014

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ...
Vyvěšeno: 10.11.2014

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ...
Vyvěšeno: 10.11.2014

Krkonoše - svazek měst a obcí, Zámek 1, Vrchlabí (formát pdf)
NÁVRH ROZPOČTU SVAZKU KRKONOŠE PRO ROK 2015
Vyvěšeno: 7.11.2014

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ...
Vyvěšeno: 29.10.2014

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ...
Vyvěšeno: 29.10.2014

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
POZVÁNKA NA USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 25.10.2014

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 13.10.2014

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHLAŠUJE ZÁMĚR NA PRONÁJEM POZEMKŮ ...
Vyvěšeno: 8.10.2014

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (10.9.2014)
Vyvěšeno: 7.10.2014

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ...
Vyvěšeno: 25.9.2014

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA ...
Vyvěšeno: 25.09.2014

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ...
Vyvěšeno: 24.9.2014

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ...
Vyvěšeno: 19.9.2014

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 (bez č.j., formát pdf)
UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ ...
Vyvěšeno: 11.9.2014

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
VOLEBNÍ OKRSKY A ADRESY PRO VOLBY ...
Vyvěšeno: 10.09.2014

Obecní úřad Kořenov (bez č.j., formát doc)
PODZIMNÍ ÚKLID - SBĚR A LIKVIDACE BĚŽNÉHO DOMOVNÍHO ...
Vyvěšeno: 8.9.2013

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 4/2014, formát pdf)
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemností
Adresáti: Marie Fantová, roč. 1928, Kořenov 480
Vyvěšeno: 5.9.2014

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 5/2014, formát pdf)
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemností
Adresáti: Jana Náglová, roč. 1966, Kořenov 659
Vyvěšeno: 5.9.2014

Krajský úřad Libereckého kraje, OD (č.j. OD 758/2014-2/280.10/Mt,
KULK 53714/2014, formát pdf)

ROZHODNUTÍ ...
Vyvěšeno: 3.9.2014

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
POSKYTNUTÍ INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ OBCE KOŘENOV
Vyvěšeno: 25.8.2014

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 3/2014, formát pdf)
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemností
Adresáti: Eva Zdvíhalová, Kořenov 827,
Vyvěšeno: 18.8.2014

Obecní úřad v Kořenově (č.j.: 2/2014, formát pdf)
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemností
Adresáti: Michal Fanta, Kořenov 776,
Vyvěšeno: 18.8.2014

Swietelsky stavební s.r.o. (formát pdf)
PODROBNÝ HARMONOGRAM PRACÍ - REKONSTRUKCE SILNICE ...
Vyvěšeno: 18.8.2014

Severočeské komunální služby s.r.o. (formát doc)
SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU ...
Vyvěšeno: 14.8.2014

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (25.6.2014)
Vyvěšeno: 6.8.2014

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 6.8.2014

OBJÍŽĎKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD ...
Vyvěšeno: 6.8.2014

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHLAŠUJE ZÁMĚR NA PRODEJ A SMĚNU POZEMKŮ ...
Vyvěšeno: 5.8.2014

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
VYHLÁŠKA Č. 1/2014 - O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ ...
Vyvěšeno: 15.7.2014

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ...
Vyvěšeno: 8.7.2014

Swietelsky stavební s.r.o. (formát pdf)
HARMONOGRAM PRACÍ - REKONSTRUKCE SILNICE ...
Vyvěšeno: 4.7.2014

MAS ROZVOJ TANVALDSKA (č.j. bez, formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STRATEGIE ...
Vyvěšeno: 30.6.2014

Katastrální úřad pro Liberecký kraj (č.j. OO-4/2012-504, formát pdf)
VYHLÁŠENÍ PLATNOSTI OBNOVENÉHO KATASTRÁLNÍHO ...
Vyvěšeno: 26.6.2014

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ...
Vyvěšeno: 24.6.2014

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (21.5.2014)
Vyvěšeno: 23.6.2014

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ...
Vyvěšeno: 16.6.2014

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 11.6.2014

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly (č.j.: LK-0083/13/Gro, pdf)
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ...
Vyvěšeno: 6.6.2014

Obecní úřad Kořenov (formát rtf)
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ...
Vyvěšeno: 6.6.2014

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
VEŘ. VYHLÁŠKA - ŘÍZENÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŘENOV
Vyvěšeno: 3.6.2014

Správa CHKO Jizerské hory (č.j.: SR/0455/JH/2014-1)
OZNÁMENÍ NÁVRHU NA VYHLÁŠENÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY TESAŘOV ...
Vyvěšeno: 28.5.2014

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/00242/2014/-SH)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
Vyvěšeno: 28.5.2014

Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí (formát pdf)
VÝZVA VLASTNÍKŮM HONEBNÍCH POZEMKŮ ...
Vyvěšeno: 19.5.2014

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: MěÚT/03118/2014/-SH)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
Vyvěšeno: 15.5.2014

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (16.4.2014)
Vyvěšeno: 15.5.2014

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 13.5.2014

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
POSKYTNUTÍ INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ ...
Vyvěšeno: 7.5.2014

Krkonoše - svazek měst a obcí, Zámek 1, Vrchlabí (formát pdf)
ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU KRKONOŠE
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ...
Vyvěšeno: 5.5.2014

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHLAŠUJE ZÁMĚR NA PRODEJ POZEMKŮ ...
Vyvěšeno: 25.4.2014

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
OZNÁMENÍ O DOKONČENÍ OBNOVY KATASTRÁLNÍHO ...
Vyvěšeno: 23.4.2014

INFORMACE PRO VEŘEJNOST
NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÍ VLASTNÍCI ...
Vyvěšeno: 28.3.2014

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
JARNÍ ÚKLID - SBĚR A LIKVIDACE BĚŽNÉHO DOMOVNÍHO ODPADU ...
Vyvěšeno: 28.3.2014

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (12.3.2014)
Vyvěšeno: 26.3.2014

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 26.3.2014

Severočeské komunální služby s.r.o. (formát pdf)
SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU ...
Vyvěšeno: 25.3.2014

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly (č.j.: LK-0123/13/Nov, pdf)
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ...
Vyvěšeno: 25.3.2014

Mikroregion Tanvaldsko (formát pdf),
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (formát pdf)
   +    (formát xls)
Vyvěšeno: 25.3.2014

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHLAŠUJE ZÁMĚR NA PRONÁJEM POZEMKŮ ...
Vyvěšeno: 14.3.2014

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: OD/03118/2014/OD-SH)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - NÁVRH OPATŘENÍ ...
Vyvěšeno: 4.3.2014

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (29.1.2014)
Vyvěšeno: 24.2.2014

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 24.2.2014

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: OD/00242/2014/OD-SH)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - NÁVRH OPATŘENÍ ...
Vyvěšeno: 20.2.2014

Krajská správa ČSÚ v Liberci
ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2014 - VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ ...
Vyvěšeno: 14.2.2014

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: OD/21083/2013/OD-SH)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ ...
Vyvěšeno: 5.2.2014

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (18.12.2013)
Vyvěšeno: 27.1.2014

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 17.1.2014

MěÚ Tanvald, Odbor dopravy (č.j.: OD/21083/2013/OD-SH)
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - NÁVRH OPATŘENÍ ...
Vyvěšeno: 17.12.2013

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (13.11.2013)
Vyvěšeno: 2.12.2013

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 2.12.2013

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ...
Vyvěšeno: 18.11.2013

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHLAŠUJE ZÁMĚR NA PRONÁJEM A SMĚNU ...
Vyvěšeno: 14.11.2013

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)    | I | II | III | IV | V
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ... (5x)
Vyvěšeno: 12.11.2013

Krkonoše - svazek měst a obcí, Zámek 1, Vrchlabí (formát pdf)
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2014 SVAZKU KRKONOŠE
Vyvěšeno: 8.11.2013

JUDr. Tomáš Pacner (č.j. bez)
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ...
Vyvěšeno: 5.11.2013

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV ZE DNE 9.10.2013
Vyvěšeno: 4.11.2013

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 4.11.2013

JUDr. Ing. Petr Kučera, soudní exekutor (č.j.: 150 EX 2223/11-12, formát pdf)
EXEKUČNÍ PŘÍKAZ
Vyvěšeno: 23.10.2013

Exekutorský úřad Praha 3, Seifertova 455/17 soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová
(č.j. 091 EX 03270/13-042, 1440/8527)

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ...
Vyvěšeno: 23.10.2013

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ...
Vyvěšeno: 22.10.2013

Městská policie Desná v Jiz. horách (formát: doc)
NÁLEZ PSA - BELGICKÝ OBČÁK ...
Vyvěšeno: 21.10.2013

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV ZE DNE 4.9.2013
Vyvěšeno: 30.9.2013

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 30.9.2013

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)    | I | II
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ...(2x)
Vyvěšeno: 26.9.2013

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 (bez č.j., formát pdf)
UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ ...
Vyvěšeno: 24.9.2013

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
POSKYTNUTÍ INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ OBCE KOŘENOV
Vyvěšeno: 19.09.2013

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHLAŠUJE ZÁMĚR NA PRONÁJEM, PRODEJ A ...
Vyvěšeno: 18.9.2013

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)    | I | II
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ... (2x)
Vyvěšeno: 11.9.2013

Obecní úřad Kořenov (bez č.j., formát doc)
PODZIMNÍ ÚKLID - SBĚR A LIKVIDACE BĚŽNÉHO DOMOVNÍHO ...
Vyvěšeno: 4.9.2013

Krajský pozemkový úřad pro Lb kraj, U Nisy 6a, Liberec, (formát pdf)
1) VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PŘEVODU
  +  
2) NABÍDKA POZEMKŮ
Vyvěšeno: 12.8.2013

Magistrát města Jablonec n. N., KP, OPaVZ, (č.j. 60464/2013, formát pdf)
OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI ...
Adresát: Linda Martin, nar. 1982, Příchovice 148, Kořenov
Vyvěšeno: 9.8.2013

Severočeské komunální služby s.r.o. (formát doc)
SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU ...
Vyvěšeno: 7.8.2013

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf) |
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ...
Vyvěšeno: 7.8.2013

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV ...
ROZPOČTOVÉ ZMĚNY
Vyvěšeno: 24.7.2013

Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí (formát pdf)
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2013
Vyvěšeno: 23.7.2013

Finanční úřad pro Středočeský kraj, ÚP v Kladně, (č.j. 1302901171 2110-25200-203561, formát pdf)
OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI ...
Adresát: Antonín Jech, nar. 1967, Kořenov 659
Vyvěšeno: 18.7.2013

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor ÚPaSŘ, U Jezu 642/2a, Liberec 2
(č.j. OÚPSŘ 93/2012 OÚP, formát pdf)

Oznámení o Návrhu Zprávy o uplatňování Zásad úz. rozvoje Libereckého kraje ...
Vyvěšeno: 18.7.2013

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf) |
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ...
Vyvěšeno: 8.7.2013

Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí (formát pdf)
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2013 | PŘÍLOHA Č. 1
Vyvěšeno: 21.6.2013

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 17.6.2013

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV ZE DNE 15.5.2013
Vyvěšeno: 17.6.2013

Vláda České republiky, (formát pdf),
OBSAH  |   ROZHODNUTÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Vyvěšeno: 14.6.2013

Pozemkový fond ČR, (formát pdf),   oznámení ,   oznámení č. 1,  
OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU POZEMKU ...
Vyvěšeno: 12.6.2013

Obec Kořenov (formát pdf)
ZPRÁVA A KONTROLA ZA ROK 2012 ...
Vyvěšeno: 11.6.2013

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly (č.j.: LK-0083/12/Gro, pdf)
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ...
Vyvěšeno: 11.6.2013

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 ...
Vyvěšeno: 11.6.2013

Obl. spolek Českého červeného kříže Jablonec n.N., (bez č.j., formát pdf)
HUMANITÁRNÍ VĚCNÁ SBÍRKA PRO POVODNĚ 2013 ...
Vyvěšeno: 4.6.2013

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHLAŠUJE ZÁMĚR NA PRONÁJEM POZEMKŮ ...
Vyvěšeno: 4.6.2013

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY, (formát doc)
ROZHODNUTÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ...
Vyvěšeno: 3.6.2013

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHLAŠUJE ZÁMĚR NA PRODEJ POZEMKU ...
Vyvěšeno: 23.5.2013

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV (formát pdf)    | I | II | III
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ... (3x)
Vyvěšeno: 22.5.2013

Úřad pro zastupování státu ve VM, Rašínovo náb. 390/42, Praha 2, (formát pdf)
OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Č. HSM/90/2013 ...

Vyvěšeno: 20.5.2013

Krajský pozemkový úřad pro Lb kraj, U Nisy 6a, Liberec, (formát pdf)
1) NABÍDKA POZEMKŮ SPÚ K NÁHRADNÍM RESTITUCÍM
  +  
2) NABÍDKA POZEMKŮ
Vyvěšeno: 20.5.2013

Magistrát města Jablonec n. N. OPaVZ, (č.j. PaVZ/2013/Ba/9400, formát pdf)
OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI ...
Adresát: Petr Šimčík, nar. 1963, Kořenov 480
Vyvěšeno: 14.5.2013

S I T E L, spol. s r.o., Nad elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10
OZNÁMENÍ O OPRAVĚ PODZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ KOŘENOV - PŘÍCHOVICE (formát docx)

MAPA TRASY (formát jpg)
ZAHÁJENÍ STAVBY (formát jpg)
Vyvěšeno: 5.3.2013

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
JARNÍ ÚKLID ...
Vyvěšeno: 23.4.2013

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 16.4.2013

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV ZE DNE 10.4.2013
Vyvěšeno: 16.4.2013

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHLAŠUJE ZÁMĚR NA PRODEJ POZEMKU ...
Vyvěšeno: 11.4.2013

Severočeské komunální služby s.r.o. (formát doc)
SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU ...
Vyvěšeno: 9.4.2013

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV ZE DNE 6.3.2013
Vyvěšeno: 27.3.2013

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 18.3.2013

MÚ v Desné, SÚ (č.j.: MUDESNA/468/2013/36/SU)
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ...
Adresát: Pavel Tržický, nar. 1933, Slávy Horníka 75/11
Zastoupen: ing. Jiřím Fričem, Za Humny II čp. 346, Tuchlovice
účastníci řízení
Vyvěšeno: 11.3.2013

MÚ v Desné, SÚ (č.j.: MUDESNA/2959/2012/379/SU)
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ ...
Adresát: Jana Pešatová, nar. 1958, Polepy 31
účastníci řízení
Vyvěšeno: 11.3.2013

MÚ v Desné, SÚ (č.j.: MUDESNA/512/2013/44/SU)
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ...
Adresát: Michal Čonos, nar. 1979, V mezihoří 1229/1
Zastoupen: Václavem Mlčochem, Radčická 960, Liberec 14
účastníci řízení
Vyvěšeno: 11.3.2013

Mikroregion Tanvaldsko (formát pdf),
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012
   +    ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (formát xls)
Vyvěšeno: 5.3.2013

Krajský úřad Libereckého kraje, OD (sp.zn. KULK/11623/2013, formát pdf)
VÝZVA: VÝKUPY POZEMKŮ POD SILNICEMI II. A III. TŘÍDY ...
Vyvěšeno: 27.2.2013

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 14.2.2013

Obec Kořenov, čp. 480 (bez č.j., formát pdf)
OBEC KOŘENOV VYHLAŠUJE ZÁMĚR NA PRODEJ A PRONÁJEM POZEMKU ...
Vyvěšeno: 14.2.2013

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV ZE DNE 23.1.2013
Vyvěšeno: 14.2.2013

MÚ v Desné, SÚ (č.j.: MUDESNA/2855/2012/365/SU)
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ ...
Adresáti: Ondřej Nyerges, nar. 1948, Příchovice 371, Kořenov
Miluška Nyergesová, nar. 1951, Příchovice 317, Kořenov
účastníci řízení
Vyvěšeno: 6.2.2013

MÚ v Desné, SÚ (č.j.: MUDESNA/2959/2012/379/SU)
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO ...
Adresát: Jana Pešatová, nar. 1958, Polepy 31
účastníci řízení
Vyvěšeno: 22.1.2013

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV ZE DNE 19.12.2012
Vyvěšeno: 16.1.2013

Obecní úřad Kořenov (formát pdf)
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ...
Vyvěšeno: 15.1.2013

Obec Kořenov, čp. 480 (č.j. OUKor-0037/2013, formát pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŘENOVA
odkaz do sekce:  NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN KOŘENOVA
Vyvěšeno: 9.1.2013

Obecní úřad Kořenov, Kořenov 480 (č.j.: bez, formát pdf)
PŘÍJMY 2011  |   VÝDAJE 2011  |   FINANCOVÁNÍ 2011  |   KONTROLA
Návrh rozpočtu pro rok 2011 ...
Vyvěšeno: 1.12.2010