HOSPODAŘENÍ OBCEZpráva o výsledku hospodaření za rok 2018

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018

Účetní závěrka obce Kořenov za rok 2018

Účetní závěrka obce Kořenov za rok 2018

Příloha ...

Rozvaha ...

Výkaz zisku a ztráty ...

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ...

Závěrečný účet Obce Kořenov za rok 2018

Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kořenov

Zpráva o kontrole za rok 2018 ...

Příloha příspěvkové organizace ...

Výkaz zisku a ztráty ...

Rozvaha ...ROZPOČTY

Rozpočtové opatření č. 2