INFORMUJEME

Petra Slavíková 26/02/2020 15:55:25
Televizní rozvod - zítra 27.2. bude probíhat přestavba na nový systém T2 odhadem do 10,00 hod. Televizory je nutné znovu naladit. Pokud nejdou české programy, je nevyhovující televizor nebo settopbox (upozornění: i settopboxy mohou být staršího typu). Německé a polské programy jsou vysílány ve starém formátu.


Petra Slavíková 17/02/2020 08:14:59
Ve věci televizního signálu je nutné, aby uživatelé znovu naladili televizor, a pokud ani po přeladění není signál odpojených stanic, není vhodný televizor. Upozorňujeme, že kabelový rozvod je od ANTÉNY - nejedná se o přívod kabelového signálu. Anténa je umístěna na vrchu Bavorák.


Petra Slavíková 14/02/2020 08:40:16
Televizní kabelový rozvod Vzhledem k vypínání dosavadního signálu a přechodu na nový systém dochází k výpadkům, které jako provozovatel nejsme schopni ovlivnit. V současnosti se snažíme najít řešení, které je závislé na dalších subjektech. O dalším vývoji se budeme snažit informovat.


Jana Řehořková 05/01/2020 20:18:18
Cena vodného a stočného pro rok 2020. Na základě usnesení č. 156/19 zastupitelstva obce Kořenov byly stanoveny na rok 2020 ceny za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod:

VODNÉ: 20,87 Kč/m3 - cena bez DPH | STOČNÉ: 38,74 Kč/m3 - cena bez DPH

Ceny od 1.1.2020 do 30.4.2020
VODNÉ: 24,- Kč/m3 | STOČNÉ: 45,- Kč/m3 - ceny vč. 15% DPH

Ceny od 1.5.2020 do 31.12.2020
VODNÉ: 23,- Kč/m3 | STOČNÉ: 43,- Kč/m3 - ceny vč. 10% DPH

V roce 2020 budou probíhat odečty vodoměrů k 30.4.2020 a k 31.12.2020.