INFORMUJEME

Jana Řehořková 05/01/2020 20:18:18
Cena vodného a stočného pro rok 2020. Na základě usnesení č. 156/19 zastupitelstva obce Kořenov byly stanoveny na rok 2020 ceny za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod:

VODNÉ: 20,87 Kč/m3 - cena bez DPH | STOČNÉ: 38,74 Kč/m3 - cena bez DPH

Ceny od 1.1.2020 do 30.4.2020
VODNÉ: 24,- Kč/m3 | STOČNÉ: 45,- Kč/m3 - ceny vč. 15% DPH

Ceny od 1.5.2020 do 31.12.2020
VODNÉ: 23,- Kč/m3 | STOČNÉ: 43,- Kč/m3 - ceny vč. 10% DPH

V roce 2020 budou probíhat odečty vodoměrů k 30.4.2020 a k 31.12.2020.


Jana Řehořková 23/11/2018 08:56:33
Cena vodného a stočného pro rok 2019 Na základě usnesení č. 95/18 zastupitelstva obce Kořenov byly stanoveny od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 tyto ceny za dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod:

Vodné: 24,-Kč/m3 vč. 15% DPH
Stočné: 42,-Kč/m3 vč. 15% DPH
Celkem: 66,-Kč/m3 vč. 15% DPH