HŘBITOVY


V katastru obce se nachází 3 veřejná pohřebiště (Tesařov, Polubný, Příchovice).


Řád veřejného pohřebiště najdete zde (formát pdf). Tento řáe byl schválen zastupitelstvem obce v Kořenově dne 11.11.2009 pod číslem usnesení 183/09 a nabývá účinnosti dne 1.1.2010.


Ceník za nájem hrobového místa a služeb spojených s nájmem hrobového místa najdete zde (formát pdf). Ceník nabývá platnost dne 1.12.2009.

Vaše případné dotazy, náměty a připomínky
směřute na paní Řehořkovou:
telefon: 483 399 035
mail: byty.korenov@seznam.cz