KOŘENOV

Obec Kořenov vznikla v roce 1960 sloučením částí dosud samostatných obcí Polubný a Příchovice s osadou Rejdice a Jizerky, patřící obci Bílý Potok v okrese Frýdlant. Jméno obec dostala podle místní části Kořenov (Wurzelsdorf), obce Polubný. Nejstarší písemnou zmínku o této oblasti máme z r. 1577, kdy jsou udělovány jisté svobody majiteli skelné hutě v Rejdicích. Obyvatelé se většinou živili dřevařstvím (pily, výroba šendelů) a domáckým přadláctvím a tkalcováním. Oživení přinesla výstavba Křkonošské silnice z Liberce do Trutnova (r. 1850) a železnice z Tanvaldu do tehdejšího Pruska (1902). V polovině 19. st. byla v Dolním Polubném (dnes Desná) postavena sklářská huť, která dala práci mnoha lidem, ať už přímo v huti, nebo při mačkání a foukání skla a broušení.

Obec má výměru 5577 ha, v r. 1961 zde žilo 1810 obyvatel ve 453 domech, počet stálých obyvatel se pořád snižuje: 1970 - 1512 ob., 1980 - 1247 ob., k 10.5.2006 - 995 obyvatel ve 242 domech.


Zpět / Vpřed