POKRAČOVÁNÍ ÚVODU

fotografie najdete zde | staré pohlednice najdete zde


Z výše uvedeného vyplývá, že jak urbanisované území, tak krajina jsou natolik rozsáhlé, že "intenzita" zlepšení a zásahů v poměru k počtu obyvatel a ploše bude bezpochyby jiná, nižší než by tomu bylo ve vesnici v "kraji". Je nutné vzít na vědomí faktor lesů a Sudet se všemi příslušnými demografickými, politickými, hospodářskými a ekologickými dopady posledních 50ti let. Náměty a možnosti, vyjádřené v územním plánu a v tomto elaborátu vytvářejí mnohem rozsáhlejší výčet než jaký je možné v rozumně dohlédnutelné budoucnosti realizovat. Zpracovatelé programu tento fakt nepovažují za nevýhodu.

Program obnovy vesnice přirozeně není formulován jako jedna akce, jejíž splnění bude hodnoceno a "odměněno či potrestáno". Směřujeme společně ke změně pojetí, přístupu, k postupnému zkvalitnění životního stylu a prostředí v nejširším slova smyslu. Nejdůležitější je započetí dlouhodobého působení, změny … Významně viditelné výsledky možná spatří až další generace. Evropská krajina a venkov jsou zde již tisíciletí a devastace minulých padesáti let se opět zacelí. Hlavní je kontinuita a klidná pokorná práce. Slova tohoto odstavce možná zní zbytečně romanticky a "obrozenecký", ale zemědělství, krajina, hory, lesy, potoky, zvířata jsou odlišné kategorie a naše zodpovědnost se dostává do jiné kulturní a hlavně mravní polohy.


KOŘENOV   POLUBNÝ   REJDICE   JIZERKA   PŘÍCHOVICE  


Zpět na úvodní stránku historie Kořenova zde