1

Téma: Máme po volbách

Máme po volbách. Proběhly korektně, nekonalo se nic nekalého, nikdo nikoho nedehonestoval.  Máme demokracii, do voleb může jít naprosto každý s každým a s jakýmkoliv programem a cílem.
Po volbách se sluší vítězům, stejně jako po každém utkání a sportovně vedeným bojem, pogratulovat, což se stalo. Každý kdo jde slušně do boje, jak sportovního, tak politického, si zaslouží za svojí odvahu a pracovitost uznání. Výsledek není v tomto případě to hlavní, ale je to morálnost  zúčastněných. Když někoho porazím, musím vždy ocenit, že poražený měl odvahu férově bojovat i když měl pramálo šancí zvítězit.
Náš volební program nemohl být napsán jinak, každý pragmatik, realista a znalec místních poměrů by ho napsal stejně nebo hodně podobně, rozhodně se z něj nemusíme nikomu zpovídat. Byl to náš boj, ocenění bylo vyjádřeno volebním výsledkem. Všechno  ostatní je nepřípustné vměšování do našeho uskupení.
V úvodním textu letáku/programu, jsme vysekli poklonu současnému vedení a hospodaření obce. Jsem si jist, že v našich zeměpisných šířkách, politických kampaní a mentalitách lidí je to naprosto ojedinělá skutečnost.
Mezi námi je několik lidí, kteří toho pro obec dělají mnohem víc než naprostá většina občanů. Neočekávají za to nic. Já jim za to děkuji.