1

Téma: správce ubytovny

Tělocvičná jednota Sokol Paseky nad Jizerou,
512 47 Paseky nad Jizerou 181, IČ 45598746
H L E D Á
správce turistické ubytovny v č.p. 181 v Pasekách nad Jizerou
Požadujeme :
 morální bezúhonnost - doložit výpisem z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
 zřízení živnostenského listu na ubytovací služby
 časovou flexibilitu a celodenní dosažitelnost
 zkušenosti s provozem podobného zařízení vítány
 vhodné vlastní auto
Pracovní náplň :
 organizace rezervací ubytování
 zajištění ubytování
 úklid ubytovny
 drobné opravy ( svépomocí nebo zajištěním u odborné firmy )
 údržba nemovitosti a okolí
 v zimním období úklid sněhu
 další nezbytné činnosti spojené s provozem ubytovny
Nabízíme :
 pronájem služebního bytu 3 + 1 za 2 000,- Kč / měsíc ( bez energií a služeb)
 paušální odměna 2 000,- Kč / měsíc + 10 % z tržeb za ubytování
 předpokládaný nástup 1.9.2016 nebo dle dohody
Zájemci se mohou hlásit písemně na adresu T.J. Sokol Paseky nad Jizerou, 512 47 Paseky nad Jizerou 181
nejpozději do 31.5.2016. V přihlášce nezapomeňte uvést kontaktní údaje, přiložit výpis z rejstříku trestů,
motivační dopis vítán.
Hodnocení přihlášek proběhne v průběhu měsíce června 2016. Výsledky budou oznámeny všem účastníkům
písemně. T.J. Sokol si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce a to i bez udání důvodů.
Případné dotazy zodpoví starostka T.J. Sokol Paseky nad Jizerou Dita Waldmannová.
Kontakt : tel. 728 229 956, email sokol@paseky.cz