1

Téma: Vytápění mateřské školky

Hezký den
Dovolte reagovat na zápis ze schůze zastupitelstva ze dne 23.1.2013.
Pan starosta Marek, přednesl návrh na budoucí vytápění mateřské školky a DPS. Pan starosta navrhuje přechod na vytápění uhlím !!! Rozum zůstává stát nad tímto návrhem. To nám nestačí to, co se valí z komínů chalupářů ? To se k tomuto svinstvu přidá i obec a ještě navíc na mateřské školce ?
Samozřejmě nejsem schopen posoudit finanční úsporu, ale to je v rozpočtu obce skutečně potřeba šetřit tímto směrem ?
Na jedné straně chko Jizerské hory, program natura a chlubení se krásnou přírodou... na straně druhé, temný hustý dým z komínů obecních budov.....

2

Re: Vytápění mateřské školky

Vážený pane Svoboda,
než vypustíte takovouto reakci, měl by jste se nejprve řádně informovat, co navrhl pan starosta. Ten navrhuje přejít na stejný systém vytápění, jaký již nyní používá obecní úřad, zdravotní středisko a základní škola. Jedná se o vysoce účinné kotle s ekologickou normou - navíc velice úsporné. Těchto kotlů je ve zdejší obci již více jak 10. Vyznačují se tím, že při jejich hoření nevychází z komína takřka žádný kouř. Spalují na způsob výhně a mají ekonormu na vypouštění zplodin z komína. Připravovaný zákon o spalování tuhých paliv právě s těmito kotly počítá jako s jedinými, které bude možno v budoucnosti používat.