1

Téma: Kříž na Štěpánce.

Dostala se mi do rukou kniha Příběhy jizerskorských rozhleden, kde jsem dočetl , že byl znova obnoven germámský kříž na Štěpánce. Byl jsem se na něj podívat a nestačil se divit co se stalo pod Štěpánkou. Na prostranství byly kameny, které jsem byly dovezeny po 1. světové válce z farností jabloneckého okresu na počest obětí 1. světové války. Kameny jsou srovnány se zemí , zasypány perkem.Největší překvapení je obnovení germánského kříže. Byl a je to symbol nacismu , chybí akorát hákový kříž, který byl uprostřed. Kolem 30. května byl kříž svalen českými vlastenci a nyní po tolika letech byl postaven zpět. Je to potupa Čechů , ani v Německu není dovoleno obnovovat nacistické symbolu. Vrcolem je , že byl odhalen 28. října 2011 na největší český svátek.

Wágnecht

2

Re: Kříž na Štěpánce.

Dobrý den,

Dovolím si nesouhlasit s Vaším tvrzením. Už samotné označení kříže jako „Germánský“ je nesprávné. Kříž je svým pravým názvem „Železný“. Pokud by se člověk o jeho problematiku zajímal trochu více, než jen tím, že si přečte kde jaký výmysl (papír snese vše), zcela jistě by zjistil, že tento kříž není symbolem nacistickým, nýbrž jej vytvořil a poprvé udělil 10. března 1813 pruský král Fridrich Vilém III. Jednalo se o nejvyšší vojenské vyznamenání v dobách napoleonských válek, posléze si jej německé země jako nejvyšší vojenské vyznamenání ve válečném stavu udržely až do doby 1. Světové války. V této době jej obdržel a držel jej do své smrti také polní maršál Paul von Hindenburg. Pokud chcete tohoto nositele německé demokracie a jednoho z nejvyšších a nejvýznamnějších státníků první poloviny 20. století označovat Vaším tvrzením za nacistu, je to přinejmenším úsměvné.
Jistě, toto vyznamenání bylo udělováno i za 2. Světové války. Avšak již od roku 1870 byl používán jako výsostný znak německých ozbrojených sil. Po roce 1945 se neuděloval, nicméně jako logo a výsostný znak Bundeswehru a jeho bojové techniky je požíván stále. Tolik k historii tohoto vyznamenání, aby i nadále nedocházelo k jeho napadání prvotně jako znaku nacistického.

Kříž u Štěpánky byl postaven na podzim roku 1944 (tuto informaci máme od žijících pamětníků této události). Vznikl jako pietní místo vojákům z této a okolních obcí padlým na frontě. Pokud jste člověk historie alespoň trochu znalý, zcela jistě a logicky dojdete k závěru, že je tedy nesmysl, aby zde ordneři těsně před a v začátcích války verbovali mládež do hitlerjugend – a že vznikl v době, kdy armáda Hitlera dostávala tvrdé rány na Východní i Západní frontě. Tudíž o jakékoli propagaci nacismu bych zde nehovořil.
Pietní místo zde vzniklé vypadalo tak, že okolo kříže byly postaveny kameny, cca metr až metr dvacet vysoké, na každém z nich byl název jedné z okolních obcí, ze které pocházeli padlí vojáci. U těchto kamenů stávaly také cedulky se jmény padlých. Lidé sem přinášely atrapy přileb a květiny, aby uctili jejich památku. Do doby vzniku zdejšího kamenného „železného“ kříže uctívali jejich památku u pomníku padlým 1. Světové války, který vypadal téměř totožně (avšak bez kříže, to je pravda), a který stával u chaty Zvonice (fotografie tohoto památníku jsou dochované a v budoucnu bychom toto místo rádi obnovili, stejně jako se děje u Štěpánky – zde je to však iniciativa spolku). Tento pomník byl zničen v době, kdy docházelo k přestavbě chaty a kameny s nápisy okolních obcí byly použity do základů nově vzniklé budovy.
Kříž byl opravdu svalen koncem května 1945. Stalo se tak aktivisty z Turnova. Nehovořil bych zde o českých vlastencích. Opět – pokud se o dějiny člověk zajímá hlouběji, ví, že tato doba byla reakcí na útisk v Protektorátu. Němci byli, dovolím si tvrdit, šikanováni českým obyvatelstvem, byli vražděni bez soudu a docházelo k tzv. divokým odsunům. V této době byla řada německého obyvatelstva, které zde po staletí, v podstatě od 12. století, vysídlena. Nechci se zde zastávat ani němců a už vůbec ne 2SV, to v žádném případě nelze!!! Ale v této souvislosti bych si nedovolil tvrdit cokoli o „českých vlastencích“. Jednalo se o opojení z konce války, útisku a znovu nabyté svobody, které, jak jistě každý zaslechl je (pokud došlo k nezákonnému jednání) dnes vyšetřováno stejně tak, jako jsou stále ještě dnes vyšetřovány hrůzy nacistů páchaných na obyvatelstvu.
Z iniciativy dobrovolníků byl tento památník znovu obnoven. Na jeho znovu-vztyčení nevidím nic špatného. Žádné protizákonné jednání s jeho postavením neshledala ani Policie ČR, která o něm ví. V dnešní době se jedná zcela jistě o památku, která zde vznikla proto, aby měli lidé kde uctívat své zemřelé v bojích 2. světové války.

Takže shrňme to takto: Kříž nebyl prvotně symbolem nacistickým (to ostatně nebyl ani hákový kříž). Jednalo se pouze o pietní místo. Památník obětem 1. Světové války v obci stál – u chaty Zvonice. Kříž byl stržen v opojení z konce války. V dnešní době se jedná o památku.

3

Re: Kříž na Štěpánce.

Dobrý den , jsem rád , že jste přidal dizkuzní příspěvek.Napsal jste správně , že se jedná o železný kříž, který byl udělován od napelonských válek hrdinům.(Opravuji Váš výrok)Datum postavení kříže máte správný, byl na něm uprostřed hákový kříž. Co se týče srazů hitlerjugen, apod. tak o tom nic taky nevím.Jestli jste byl u kříže, tak jste možná všiml, že jsou v kameni důlky. Jsou od střelby z pušek ze dne 8.května 1945 od českých odbojářů, kteří se snažili odstřelit hákový kříž. Se žijícím jedním z nich jsem minulý týden navštívil Štěpánku.Ukázal mně místo , odkud bylo stříleno, kde byl oheň se spálenými zbytky telefonů, dokumentace a uniniforem Němců.Píšete o protektorátu ,o šikování německého lidu, víte já znal spoustu Němců co tu zůstalo, dokonce i vojáci a žili tady do smrti. Ti , kteří se chovali za války špatně byli odsunuti. Je jasné , že nebylo vše spravedlivé, ale tady v okolí zůstalo spoustu Němců.Na závěr souhlasím, že železný kříž byl postaven v roce 1944 společně s hákovým křížem jako symbol nacismu, to je můj názor.

Naposledy upravil: Wagnecht (2012-10-03 14:51:04)

4

Re: Kříž na Štěpánce.

Mně osobně se kříž líbí a nevidím v něm nic špatného.
Kdyby tam stála hvězda,bylo by to O.K.,pane,jež se skrýváte za jménem Wagnecht?
Zažil jste tu dobu,že se odvažujete soudit,kdo byl

5

Re: Kříž na Štěpánce.

Dokončení:kdo byl"hodný" a mohl zde zůstat?Dost jsem o tom všem přemýšlela a myslím si,že to nebylo spravedlivé.Byli to většinou obyčejní lidé,kteří tady měli kořeny...taky třeba hroby na Příchovickém hřbitově.Dnes zpustlé,cestičky kolem posekané a na hrobech vysoký plevel...Neúcta a úpadek památek,to je pozůstatek komunistického režimu.
Pro mne je ten kříž památník.

6

Re: Kříž na Štěpánce.

Paní Karbanová, asi jste špatně četla můj příspěvek, mně nevadí památky, ale kříž ,na kterém byl hákový kříž ,ano.O žádné hvězdě nepíši, hákový kříž považuji za nacistický symbol. V době druhé světové války jsme byli okupováni a nezažila jste co to znamenala válka na vlastní kůži.Ptáte co to bylo za Němce , kteří tady zůstali. Byli to Ti obyčejní lidi , kteří za války neudávali , žili tady normálně. Ti ,kteří byli nacisti byli odsunuti. Neříkám , že vše bylo spravedlivé, ale asi chápete , že lidé kteří zažili válku, zažili utlačování , koncentrační tábory , vraždění, neměli v lásce naše nepřátelé.Na Příchovicích, Polubném , Kořenově, Desné zůstalo hodně Němců, někteří neuměli ani slovo česky.Že se někteří vlastenci chovali špatně souhlasím , ale když se někdo vrátil domů a nezbylo mu z rodiny nic , tak se nedivte ten hněv.Ta doba se zapomíná, už je málo těch , kteří to zažili a to přímo tady v naši obci.Hřbitov na Příchovicích znám , chodím tam, máte pravdu není to hezký pohled ,ale v okolí je takových víc.Češi tady žili s Němci spoustu staletí, rozdělil je nacismus, a proto se mně nelíbí jejich ideologie a symboly.

7

Re: Kříž na Štěpánce.

pane Wagnecht myslím, že máte velice zkreslené představy o tom, jak to zde před válkou, během ní a po ní fungovalo. O soužití Němců a Čechů v této oblasti nemají a neměli  ponětí ani ti " údajní hrdinní vlastenci ", kteří se k rozbití památníku padlým a vyhánění zlých duchů z hor tak hrdě hlásí. Ti, co přijeli po válce z Turnova ničit a odstraňovat vše německé, by se mohli zamyslet například nad tím, jak mohla socha Masaryka v tanvaldském parku přežít celou 2. světovou válku, kdy byla odstraněna až komunisty. Masaryk!!!!... jako výrazný český státník s nesmlouvavým postojem k německé menšině na území s drtivou převahou německé populace, uvnitř nacistické německé říše, nikoliv protektorátu. To jistě o soužití Němců a Čechů / tedy těch, kteří zde žili / něco vypovídá. Vím toho mnoho z vyprávění od své babičky, která tu patřila k menšinovému českému obyvatelstvu a nenapadá mne jediný důvod, proč by měla vztahy mezi Němci a Čechy nějak idelizovat nebo mi o nich lhát. Pravdou je, že jsme společně s ní jako děti mnohokrát navštívili její odsunuté/odejité přátele v Německu / lidi, kteří nikomu nic během války neudělali, jen měli zcela oprávněné obavy o poválečném vývoji u nás /. Uvědomme si, že ať to byli Češi nebo Němci, tak to byli především obyčejní lidé, kteří si byli mnohem bližší než by se neznalému místních poměrů mohlo zdát.

Na obnově památníku padlým vojákům jsem se osobně podílel a po pravdě, dokud nedokážete o jednom jediném z nich, že byl ideologicky fanatickým stoupencem nacistického Německa a ne pouhým odvedencem Wehrmachtu na základě německé národnosti, tak nemají Vaše argumenty valnou váhu / přesně z důvodů, které jste sám uváděl/. Pokud ale nebyli fanatičtí nacisté všichni, což zcela určitě nebyli, tak skutečnost, že upíráme právo na důstojný odpočinek třeba jen jednomu z nich, který se zde narodil ,celý život v těchto těžkých podmínkách prožil, pracoval a jediným čím se provinil bylo to, že byl německé národnosti mi přijde mnohem více zvrácená. Ti vojáci byli především lidé jako jsme my, žili
své životy s radostma a starostma, které život přináší a bohužel pro ně do jejich životů vstoupila válka, kterou určitě nechtěli. Nebo ukažte mi jediného normálního člověka, který si přeje válku, kdy v tom nejlepším možném případě mu výsledek války umožní pouhé navrácení se ke svému běžnému životu, který mohl žít předtím v míru.

Památník v současné podobě a stavu, ač se Vám to možná nezdá přinesl mnoho radosti
žijícím příbuzným padlých vojáků, pro které byl původně zřízen. S vděkem přijali fakt, že se takového aktu porozumění dožili. Památník přivádí na místo také mnoho turistů se zájmem o vojenskou historii a po více než 60ti letech od konce války může být symbolem smíření obou národů a smíření se s temnou historií, v níž tito vojáci byli obětmi mocných nebo v tomto případě spíše nemocných.

Jestli na památníku hákový kříž byl či nebyl může být předmětem diskuze, ale není to nakonec dnes už jedno? Opravený památník stojí a není na něm nic, co by symbolizovalo nacismus nebo mělo vyvolávat emoce a vášně. Pokud na něm taková symbolika byla, tak mu paradoxně ti, co ho demolovali umožnili jeho znovuzrození.

Naposledy upravil: Inspektor Kačerski (2012-12-25 01:36:29)

8

Re: Kříž na Štěpánce.

Dobrý den pane Kačerski,přemýšlel jsem zda Vám mám odepsat na Váš příspěvek.Píšete , že mám zkreslené představy o době 2. světové války a dále. Já se tady narodil po 1. světové válce , zažil jsem jsem 2.světovou a žiji zde dodnes. Myslím , že Tvoji babičku budu znát.Můžeš mně napsat na adresu wagnecht@centrum.cz.Po zabrání Sudet se prakticky všichni Němci i ti , kteří měli jen trochu německou minulost přihlásili k německému národu. Češi , kteří se neodsunuli , tak většinou optovali.O odsunu Němců nemá cenu diskutovat, byla taková doba a ne vše se stalo úplně správně. Píšeš o vojenské historii. Na Štěpánce byla 3 členná vojenská posádka, která hlídala vzdušný prostor. Když jsem přišel s dalšími chlapi 8. května 1945 na Štěpánku , bylo před kioskem jen spáleniště. Byli tam zbytky telefonů, dokumentace a uniforem.Měli jsme německé pušky vzor 98 a snažili jsme se sestřelit hákový kříž, který byl na kamenném kříži. Stopy po kulkách jsou tam dobře vidět i dnes.Ten byl potom na konci května svržen.On byl totiž postaven v roce 1944 na památku padlých vojáků ve 2. světové válce. Byli to vojáci fašistické armády , která po celé Evropě i mimo  ní zabili a zavraždili milliony lidí.Myslím , že všichni , kteří  příšli o svoje příbuzné nemohou souhlasit se znovu postavením  tohoto pomníku. Vrchol je , že byl odhalen 28.října , na největší český svátek.Nedivím se že Němci mají radost, to si jen tak nikdo nedovolí postavit takový pomník. Nevím , kdo povolil jeho postavení, ale historie ukázala , co Němci dokáži. Nechci Vám brát víru, že se s nima udobříme, ale měl bych se trochu napozoru. Jde o naši budoucnost, kdyby vyšlo to co zamýšleli, tak jsme ted někde v jižní Americe. Zítra to je 80 let co se dostal vůdce k moci.