1

Téma: Most v Hoftíku

Dobrý den, protože mi není osud mostu lhostejný, poptal jsem se na názor kamaráda, odborníka na stav mostu, který osobně viděl. Jedná se o stavaře, statika s dokončeným universitním vzděláním a postgraduálním studiem. Uvádím celou korespondenci:
Ahoj Marku, prosím, přečti si bod 4.4. v následujícím zápisu. http://www.korenov.cz/zastupitelstvo06_2014.pdf
Zajímá mne Tvůj názor.
Díky Přemek

Ahoj Přemku,
je to trochu chaotické. Snad jsem všem dobře rozuměl.
Je třeba problematiku opravy mostu rozdělit na dvě věci.
Samotný návrh na řešení konstrukce mostu.
Žádost na čerpání peněz v rámci nějakého projektu a grantu.
K druhé části se nevyjadřuji.

Konstrukce mostu je zajisté v havarijním stavu, ale to neznamená, že s určitostí lze říci, že nelze sanovat, nebo nemá smysl sanovat a to buď v celém rozsahu konstrukce, nebo například v některé jeho části (hlavně v případě nosné klenby). K tomu by měl být dodán odborný technický posudek.
Nelze rozhodnout v takovémto případě o kompletní destrukci s odůvodněním, že někdo něco konstatoval. Tento posudek by měl být zadán zastupitelstvem, včetně objednání sond.

Žádná norma neuvádí, že pokud se most zasanuje, jeho použitelnost bude maximálně 10 let. Nelze proto takovéto argumenty brát vážně při rozhodování, pokud nejsou doloženy zprávou, tím nechci znevažovat odhady statiků. Ale pro rozhodnutí zastupitelstva, pokud mají financovat nový most, je nutné v tomto případě skutečně objednat posudek o rozsahu degradace klenby. Mostaři většinou nejsou materiálovými inženýry, jsou statiky a už vůbec si nemyslím, že u takového to mostu od oka odhadnou použitelnost.
Doporučuji zadat zpracování technické zprávy na základě průzkumu klenby.
Zápis je založen na konstatování, a odhadech, které se však nedají brát v úvahu pro správné celkové řešení. Samozřejmě, že po organizační stránce nejjednodušší je most zbourat, a postavit místo něj nějaký nový a je možné, že se bude jednat o variantu správnou, ale mělo by to být ověřeno. V sázce je skutečně v případě zcela nového mostu velký balík peněz, který by měl být patřičně zdůvodněn.
S pozdravem Marek

2

Re: Most v Hoftíku

Dobrý den,

mohu Vás ujistit, že osud mostu není v žádném případě současným zastupitelům lhostejný. Po konzultaci s pracovníky KRNAP byli požádáni o posouzení stavu mostu dva nezávislí renomovaní mostaři, kteří dospěli k závěru, že záchrana mostu v tomto stavu je téměř nemožná. Proto, po jejich doporučení a rozhodnutí zastupitelstva, byla zadána studie posouzení a proveditelnosti stavby nové lávky tak, aby byla obec připravena zažádat o dotaci v okamžiku, jakmile to bude možné, to znamená ve chvíli, jak bude vypsán příslušný dotační titul, který umožní o grant na opravu mostu žádat. Do té doby bude provedeno provizorní zabezpečení mostu.
Stanislav Pelc

3

Re: Most v Hoftíku

Děkuji za odpověď, ale stále není jasno, jak dopadl materiálový rozbor a zda byl vůbec proveden. Z výše uvedené odpovědí vyplývá, že je nutné udělat do konstrukce sondy. Stalo se tak?
Dále bych chtěl připomenout, před asi deseti lety jsem se zde ptal na to, zda se plánuje oprava mostu, protože to jeho stav vyžaduje. Dokážete najít Vaši odpověď z té doby zde na fóru nebo si vzpomenete?