1

Téma: Kanalizační přípojka

Začaly výkopy pro kanalizační přípojku, které se většinou dělají po cestách , kde se začínají výkopy od zdola. Návštěvníci obce , kteří najedou na uvedené cesty pak z hrůzou zjistí , že cesta není průjezdná a musí couvat zpět do kopce. Myslím , že by stačilo na začátek dát ceduli slepá ulice.

2

Re: Kanalizační přípojka

Ono těch značek schází podle mého víc a né jen slepá ulice ale "práce na silnici nebo pozor projíždíte stavbou,zůžená vozovka,atd"a také asi označení výkopu v noci nějakým světlem schází. Ale na to firma Syner nedbá.Z osobních zkušeností s touto firmou nemám dobré zkušenosti ale to je jen má soukromá věc.

Standa S.

3

Re: Kanalizační přípojka

Dobrý den, Vaše připomínky byly dnes řešeny se stavbyvedoucím. Byla přislíbena náprava.

4

Re: Kanalizační přípojka

Stanislav Pelc napsal:

Dobrý den, Vaše připomínky byly dnes řešeny se stavbyvedoucím. Byla přislíbena náprava.

5

Re: Kanalizační přípojka

Chtěl bych se zeptat proč Obecní úřad nechal zatarasit  v rámci vybudování kanalizace Fa Siner obecní cestu číslo 2915/1 velkými kameny . Tuto cestu běžně používám k průjezdu a tuto cestu značně používají cyklisté. Tyto kameny jsou uprostřed  této cesty a kolem budovy č.e 3311 dosti nevhodně dány také se tím zužila další cesta kolem této chalupy . Jsem zvědav jak budou řešeny případy až do těchto kamenů narazí nějaké vozidlo nebo cyklista

Zároveň by mne zajímalo jak byla řešena finanční otázka s firmou Siner - těchto úprav, naložení těchto kamenů a dovoz k této cestě nákladním autem spz 1J6 9550 jejich rozmístění nakladačem spz  J01 2867, práce dvou zaměstnanců  práce cca 4 hod. a druhý den úprava těchto zátarasů  cena cca 50 tis Kč . Tato cena doufám nebyla rozpuštěna do výstavby kanalizace a tím zneužití Evropských dotací . děkuji za odpověď  Horák Luboš

6

Re: Kanalizační přípojka

Vážený pane Horák,
Obecní pozemek 2915/1 není určen pro provoz dopravních prostředků. V některých místech není ani jeho šíře dostatečná k projetí i menšího osobního automobilu, takže při Vašem používání k průjezdu docházelo k narušení majetku ostatních občanů, kteří podali stížnost na Obecní úřad. Po prošetření Městskou policií Desná, byla cesta na návrh Městské policie zatarasena kameny ze stavby kanalizace, které ba společnost Syner musela odvézt na jiné místo. Položení kamenů bylo součástí úpravy komunikace po výkopu.
S pozdravem Stanislav Pelc

7

Re: Kanalizační přípojka

Ano pane Pelci   máte pravdu obecní komunikace v některých místech není dostatečně široká k projetí i menšího osobního automobilu , takže při mém průjezdu  docházelo k narušení majetku ostatních občanů . V tom máte samozřejmě pravdu  ale již jste zapomněl dodat že tato komunikace je tak úzká protože Váš kamarád p. Minařík má na této cestě zahrádku a tím znemožnil používání obecní komunikace .Vy jako zástupce této obce mu to tolerujete.Tím si rozšířil své osobní pozemky z kterých neplatí žádnou daň , Zúžení cesty došlo také na další cestě kolem jeho chalupy ale o tom jste radši pomlčel.( stačí použít aplikaci  nahlizenidokn.cz –ortofoto)
K zákazu vjezdy do kterékoliv komunikace  v celé zemi  se používají dopravní značky jako je například zákaz vjezdu a ne kameny.  V případě že takto budou zneužívány Evropské dotace k výstavbě kanalizace budeme v budoucnu  všichni platit nehorázné vodné a stočné  ( firma Syner bude žádat určitě finance za práce nadplán . pane Pelci co takhle začít měřit každému stejným metrem .Horák L.

8

Re: Kanalizační přípojka

Vážený pane Horák,
ještě jednou opakuji, že se nejedná o obecní komunikaci, ale o obecní pozemek, který není určen k dopravě,  což je poměrně velký rozdíl. Na další už znovu reagovat nebudu, jen pouze nevím, jak Vás napadla myšlenka, že p. Minařík je můj kamarád. Jednal jsem s ním pouze jednou v životě a to někdy před dvěma lety za přítomnosti úřednice našeho obecního úřadu.