EVROPSKÁ SPOLUPRÁCE

EVROPSKÁ SPOLUPRÁCE - WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA:


1. Název projektu / Nazwa projektu:

Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym No. PL.3.22/1.3.00/08/00667.

Tvoření integrovaných polsko-českých struktur spolupráce v oblasti předcházení a odstraňování následků živelných pohrom v přeshraničním pásmu č. PL.3.22/1.3.00/08/00667.

informace | informacja2. Název projektu / Nazwa projektu:

Droga rowerowa Izerka – Jakuszyce

Cyklostezka Jizerka – Jakuszyce

informace | informacja3. Název projektu / Nazwa projektu:

 

Lyžařská magistrála Krkonoše – Jizerské hory

informace | informacja4. Název projektu / Nazwa projektu:

 

Kronika mého města

informace | informacja (formát: docx)