Okruh č.2 - Planýrka

Okruh č. 2

Kořenov nádraží ČD - Martinské údolí - závod Cutisin - Planýrka - Havírna - křížení tras č. 22 a modré cyklo - Paseky n/Jiz. křižovatka - Paseky n/Jiz. muzeum - "Bosna" - "Na perličku" - chata "Hvězda" - Kořenov "i" - kostelík - "Zvonice" - Lesní chata - nádraží ČD Kořenov. Délka 26 km.

Okruh č. 2a

Kořenov nádraží ČD - Martinské údolí - závod Cutisin - Planýrka - Havírna- křížení tras č.22 a modré cyklo - Paseky a/Jiz. křižovatka - "Čermákov Rovně" - "Na perličku" - chata "Hvězda" - Kořenov "i" - kostelík - "Zvonice" - Lesní chata - nádraží ČD Kořenov Délka 27 km

Okruh č. 2b

Kořenov nádraží ČD - Martinské údolí - závod Cutisin - Planýrka - Havírna - křížení tras č.22 a modré cyklo - Paseky n/Jiz. křižovatka - Paseky n/Jiz. muzeum - "Bosna" - po Flamberce Kořenov "i" - kostelík - "Zvonice" - Lesní chata - nádraží ČD Kořenov. Délka 25 km