Běžecké tratě Kořenov a okolí

V Kořenově a okolí se nachází zhruba 40km upravovaných lyžařských běžeckých tras, Foto: Webmaster jedním směrem na Jizerku, Smědavu a Bedřichov - "Jizerská magistrála"a ve druhém směru na Krkonoše - "Krkonoše - lyžařský běžecký ráj". Díky Obecně prospěšné společnosti "Jizerky pro Vás" a "Jizerské o.p.s." došlo v sezóně 2008 - 2009 k propojení těchto dvou unikátních projektů a v současné době je tak v Jizerkách a Krkonoších upravováno přibližně 500km propojených běžeckých tratí, což je jistě světový unikát. Na všech těchto trasách jsou na důležitých bodech očíslované mapy (na méně důležitých místech formátu A3, na těch klíčových formát A0), na kterých je vždy vyznačen bod, kde se nacházíte. Podle čísla mapy lze v případě potřeby přivolat i Horskou službu.

Okolo Hvězdy a okolo Bílé skály - součást projektu "Krkonoše lyžařský běžecký ráj": Tato soustava upravovaných tras se skládá z vnějšího a vnitřního okruhu.

Vnější okruh začíná na Vystrkově - mapa č.1/A3 (asi 500m od hospody "Na Perličku") a zde navazuje na trasu č.19 z Vysokého nad Jizerou. Pokračuje směrem k horním stanicím Paseckých vleků - mapa č.2/A0, zde je nutno dbát zvýšené opatrnosti kvůli střetu se sjezdujícími lyžaři, v úseku až na Bosnu - mapa č.3/A0 (cca 0,7km) je stopa většinou poničená, ale jelikož se jedná o mírný sjezd, tak to celkem nevadí) - křižovatka na Havírnu (zde se držíme na levou ruku) - přijíždíme ke spojnici obou okruhů - mapa č.13/A3 - po dalších 3km se dostáváme do Kořenova k Vyhlídce - mapa č16/A3 - chata U Zvonku - mapa č.17/A3 - stoupáme k vrch Hvězda - mapa č.9/A3 - zde najíždíme k výchozímu bodu pro ty, kteří nastupují na trasy u chaty Hvězda - mapa č.10/A0 - sjíždíme směrem k Rejdicím, kde je další mapa č.5/A3 na křižovatce nad Pašerákem a po 200m se vracíme na výchozí bod - Vystrkov.

Vnitřní okruh začíná 100m od chaty Hvězda mapou č.10/A0 - pokračuje souběžně s vnějším okruhem na křižovatku nad Pašerákem - mapa č.5/A3, kde se dáme doleva, kde na křižovatce narazíme na spojnici obou okruhů - mapa č.6/A3 - pokračujeme na další rozcestí - mapa č.12/A3 (zde se můžeme dát rovně do kopce a okruh si tím o cca

          - pokračování (str. č. 2)
          - mapa běžeckých tratí ve formátu pdf   |  jpg
          - mapa běžeckých tras s vyznačenými okruhy č. 1, 2